elcsendesedni, imádkozni vágyó ember

Fejlődni az imaéletben, a szemlélődő imádságban

Szentírás (esetleg jegyzetfüzet, toll)

Az ima-katekézis célja, hogy hitünkben elmélyüljünk, közösségeinkben megerősödjünk, missziós gyakorlataikban megújuljunk

Átalakítani szívünket, nap mint nap újra megtérni - így készülni pünkösd ünnepére, a Szentlélek eljövetelére

pap, hitoktató(k), elsőáldozók és szüleik

Az egyházközség megismerje az elsőáldozókat, imádkozzon értük, az elsőáldozók pedig megtapasztalják a nagy közösséghez tartozást

tabló az elsőáldozók fotóival

Liturgikus eseményhez kapcsolódó

Hitoktatók, plébános (káplán), plébániai munkatárs(ak) + elsőáldozók és szüleik

Elsőáldozás előkészítése a gyermekek és szüleik számára, hogy az ünnep méltó és gyümölcsöző legyen

1 lelkipásztor +1-2 világi szervező

Az apák megünneplése (temploba való behívása), apa-gyerek kapcsolat erősítése

ajándékok, színes ceruzák, papír, kirakó (pl. Noé bárkája), fakockák, Apa-szív, cukorkák

Liturgikus eseményhez kapcsolódó

Előadáshoz pap, diakónus, hitoktató vagy arra alkalmas hívő + résztvevők

Az imádság évében az imaélet elmélyítése, megújítása

A nagyböjti szent negyven nap családi megünneplése

A Nyitott Templomok Napjának célja, hogy a lelkipásztor és a hívek közösen missziós programokat szervezzenek. A betérők ismerkedjenek a plébánia életével, közösségeivel, kapjanak bátorítást és meghívást egy újabb találkozásra.

Célunk, hogy az Ars Sacra Fesztivál programjain keresztül a jelen embere találkozzon a hagyományos zsidó-keresztény alapokon nyugvó európai kultúrával és fölfedezze annak sokrétű gazdagságát a művészet segítségével.

Továbbiak betöltése