elcsendesedni, imádkozni vágyó ember

Fejlődni az imaéletben, a szemlélődő imádságban

Szentírás (esetleg jegyzetfüzet, toll)

Az ima-katekézis célja, hogy hitünkben elmélyüljünk, közösségeinkben megerősödjünk, missziós gyakorlataikban megújuljunk

Átalakítani szívünket, nap mint nap újra megtérni - így készülni pünkösd ünnepére, a Szentlélek eljövetelére

Liturgikus eseményhez kapcsolódó

Előadáshoz pap, diakónus, hitoktató vagy arra alkalmas hívő + résztvevők

Az imádság évében az imaélet elmélyítése, megújítása

Az advent folyamán a szentírási szakaszokból kiemelt egy-egy emberi tulajdonság által fontoljuk meg, hogyan, miképpen lehetünk jobbak, befogadóbbak, és közösségibb emberek.

A variációktól függően (lelkipásztor, hitoktató, állomások gazdái, büfés...)

Mindenszentek ünnepének méltó, katolikus megünneplése, szentek tiszteletének elmélyítése

Mécsesek, nyomtatott szövegek, csoki, stb.

A rózsafüzér titkainak elmélyítése akár egyénileg, akár felnőtt katekézis keretei között

Ünnepélyes kilenced (9 napi imát) a Mennybemenetel és Pünkösd ünnepe között a keresztények egységéért

Továbbiak betöltése