0%
Állapotjelző bezárása

Zakeus kurzus

Zakeus kurzus könyv

Szervező csapat: felszentelt pap (ha lehetséges), kurzusvezető, előadók (ha nem az előre felvett videóanyagot használjátok), kiscsoportvezetők, logisztikai felelős(ök)

Megtalálni a helyes egyensúlyt a hit, a munka, a család és a társadalmi élet között. Megtanulni, hogyan éljük a kereszténységünket a mindennapokban.

Mi a Zakeus kurzus?

A Zakeus kurzus egy olyan (át)képzés, amely megtanít arra, hogyan éljük a kereszténységünket a mindennapokban, bármilyen foglalkozást űzzünk is. Segít abban, hogy a szentet és a hétköznapit ne válasszuk szét, hanem felfedezzük, hogy életünk minden területe és pillanata lehetőség az Istennel való találkozásra és a szentté válásra. A világ és a társadalmi életünk pedig nem akadály, hanem lehetőség, hogy közelebb kerüljünk Istenhez és betöltsük keresztény hivatásunkat Isten képmásaként. Magyar közegben egyfajta interaktív „felnőtt hittanról” beszélhetünk, amelynek témája az Egyház társadalmi tanítása, az evangelizáció és a keresztény tanítás gyakorlati megélése a hétköznapokban.

Az Egyház társadalmi tanítása valójában az Isten Igéje a mai kor emberére és élethelyzetére alkalmazva. A kurzus konkrét és mindenki számára érthető pedagógiájának köszönhetően eszközt ad a keresztény élet megvalósításához. Arra keresi a választ, hogy a hitet hogyan lehet a mindennapokkal összekapcsolni…

 

Megfigyelésből született ötlet…

Két felfedezésből származik ez a képzés. Egyrészt sok keresztény küszködik a lelki életének és a mindennapi „világi” életének összeegyeztetésével; másrészt ott van az Egyház társadalmi tanításának kincsestára, amit viszont kevesen ismernek. E két felismerés hatására hozta létre Pierre-Yves Gomez és az Emmánuel Közösség több tagja 2006-ban a Zakeus kurzust Lyonban és ezzel párhuzamosan New Yorkban. A képzést általában egy plébánia hívei tartják olyanok segítségével, akik már korábban elvégezték azt.

 

„Válj azzá, aki vagy!”: a teljességhez vezető személyes út

A keresztény élet gazdagsága abban rejlik, hogy valójában olyan életprogramot kínál, amelynek célja a beteljesedés és a megszentelődés. Mert valójában ebben a világban, földi életünkben kaptunk meghívást arra, hogy keresztényként cselekedjünk és legyünk tanúi az Örömhírnek. A személyes helyzetünktől függetlenül az Egyház társadalmi tanítása lehetővé teszi számunkra, hogy megtaláljuk a talentumainknak megfelelő helyünket a világban, ahol tovább fejleszthetjük képességeinket és boldogok lehetünk.

A Zakeus kurzus azoknak szól, akik foglalkozásukban vagy magánéletükben nagyobb egységet keresnek a vallás és a mindennapi életük között: diákok, fiatal pályakezdők, alkalmazottak, vállalkozók, anyák, álláskeresők, aktív nyugdíjasok… Mindenki megtalálja benne a neki valót! Fontos, hogy aki jelentkezik, az vállalja, hogy végig is csinálja. Egyfajta elköteleződésre szükség van az lőrehaladáshoz.

 

Hogyan épül fel?

Az egész képzés egy iskolaévet fed le. Ennek során kéthetente másfél órát töltenek együtt a résztvevők. A hétköznapokra pedig kisebb gyakorlatokat kapnak, mint más tanfolyamok hallgatói. A képzéshez minden résztvevőnek rendelkezésére áll egy munkafüzet, amelybe jegyzetelhet és amely az otthoni gyakorlatokat tartalmazza.

A tanítások és a kiscsoportos találkozások kéthetes periódusokban követik egymást. Ezek között otthoni, egyéni feldolgozás történik a munkafüzet szempontjai alapján. A kurzus így minimum 8 hónapot ölel fel. Néhány plusz alkalommal megtoldva kitölt egy tanévet.

A két hét után következik egy újabb előadás. Így összesen 8×4 hét a kurzus, amit ki lehet egészíteni kötetlenebb együttlétekkel.

 

További információ

Magyarul a http://emmanuel.hu/zakeus/ oldalon, francia, angol és lengyel nyelven pedig a https://zachee.com/en/ honlapon.

 

Akik már elvégezték

Az első 10 év alatt 10.000 ember vett részt a kurzuson.
Mára már évente 2400 résztvevő van közel 130 kurzuson Franciaországban és az egész világon.
A Zakeus kurzust 6 nyelvre fordították le (angol, olasz, lengyel, cseh, portugál, magyar) és 15 országban használják.

A kurzus kulcsot adott nekem, hogy felismerjem, mennyire különböztem attól, amit meg akartam élni. Bizonyos dolgokra felnyitotta a szemem…

Krisztián, 52 éves

Személy szerint a képzés sokat adott nekem. A családi élet területén feltétlenül, de a szakmai életemben is. Ez azt is lehetővé tette számomra, hogy jobban megértsem a közös alkotásban játszott szerepem.

Max, 31 éves

A tanfolyam valóban átalakított engem. Megtanított elengedni dolgokat és bízni. De arra is, hogy jobban odafigyeljek a viselkedésemre. Valahogy hozzá tudok adni egy adagot a kereszténységből a mindennapi életemhez.

Sebestyén, 36 éves

Azt tapasztalom, hogy a háziasszonyok életét sokkal kevésbé értékelik, mint a munkába járókét. A kurzusnak köszönhetően azonban ma már hihetetlen belső békém van.

Ágota, 32 éves

Videóanyagok

Az előadások anyaga nem nyilvános. Ha szeretnél kurzust indítani, kérjük, írj az info kukac emmanuel pont hu e-mail címre.

 

Hogyan kezdjük el a szervezést?

 

I. Hogyan indítsunk Zakeus kurzust?

A kurzushoz tartozik egy könyv, melyet az info kukac emmanuel pont hu címre írva tudsz beszerezni. Ebben a könyvben részletesen megtalálható a kurzus elindításának és levezetésének leírása. Ha szeretnél kurzust indítani, mindenképp olvasd el a könyvben leírtakat. Itt egy rövidebb összefoglalást olvashatsz.
A könyvre kattintva beleolvashatsz. Megtalálod benne a bevezető részeket és az 1. téma feldolgozását.

 

Szervező csapat

A kurzus elindításához szükség van először is egy szervező csapatra:

 1. felszentelt pap (ha lehetséges)
 2. kurzusvezető
 3. előadók (ha nem az előre felvett videóanyagot használjátok)
 4. kiscsoportvezetők
 5. logisztikai felelős(ök)

Felkészülés

Három-négy hónapon keresztül a szervező csapat küldetése a kurzusra való felkészülés. Ennek érdekében:

 • együtt imádkoznak,
 • meghallgatják a tanításokat,
 • elvégzik az azokhoz kapcsolódó gyakorlatokat.

A könyv és a videóanyagok ezt a tanulást szolgálják. Az volna az ideális, ha minden héten egy fix napon találkoznának a teamtagok. Így a kurzus 12 hét alatt feldolgozható.

A felkészülési időszak terve a könyvben részletesen megtalálható.

Helyszín

Érdemes időben felkeresni egy plébániát vagy keresztény közösséget, ahol megtartható a kurzus.

Kurzus meghirdetése

Érdemes időben, legalább a kezdés előtt egy hónappal elkezdeni a hirdetést és kitűzni a jelentkezési határidőt. A logisztikai felelős gyűjti a beérkező jelentkezők adatait. A kurzus egy 0. bevezető alkalommal kezdődik, ahol a résztvevők tájékozódhatnak a Zakeus kurzusról, és ez alapján eldönthetik, részt kívánnak-e venni az egész, nyolchónapos kurzuson.

Könyv beszerzése

A kurzus elvégzéshez minden résztvevőnek szüksége van a kurzus könyvére. Ezt az info kukac emmanuel pont hu e-mail címre írva tudod megrendelni.

A résztvevők

Ajánlott létszámkeret: 12-40 fő, akiket 6-8 fős csoportokba osszunk.

Fontos, hogy a résztvevők megértsék a kurzus alapvető célját, ezért a kurzus elvégzésének feltétele a bemutató/bevezető 0. alkalmon való részvétel.

Jelentkezés véglegesítése

Miután a jelentkezők részt vettek a 0. bemutató alkalmon, kérjük tőlük jelentkezésük véglegesítését.

II. A Zakeus kurzus elemei

 1. Zakeus kurzus bemutatása: bevezető alkalom
 2. Tanítások: nyolc téma az Egyház társadalmi tanítása alapján, melyek segítenek úgy tekinteni a világra, mint szentté válásunk helyszínére.
 3. Személyes gyakorlatok: a tanításokhoz kapcsolódóan a résztvevők naponta elgondolkodnak egyes kérdéseken, ami a mindennapi életünket érinti; gyakorlati feladatok segítségével a lelki fejlődés útját járják.
 4. Kiscsoportos megosztás: a kiscsoportok rendszeresen találkoznak, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. A koordináló team egy tagja vezeti a 6-8 fős kiscsoportot.
 5. Baráti együttlétek: fontos, hogy maga a kurzus is a társadalmi élethez hasonlóan testvéri tapasztalat legyen. Az étkezéseket, közös esti vagy hétvégi programokat ennek fényében lehet megszervezni, úgy, hogy már a kurzus ideje alatt megvalósuljon a keresztény életmód gyakorlása.

III. Tanítások témái

 1. A teremtés aktív közreműködői – a világban való tevékenységünk által a teremtés folytatódik
 2. A közjó szolgálata – ez határozza meg tevékenységeink irányát
 3. A magántulajdon helyes használata – a magántulajdon szükséges, ránk lett bízva. Hogyan használjuk helyesen?
 4. Előnyben részesíteni a szegényeket – miért nélkülözhetetlen a szegényekre való különleges odafigyelésünk a teremtés művének kiteljesedésében?
 5. A tekintély gyakorlása – mit jelent keresztényként a tekintélyt gyakorolni, mit jelent engedelmeskedni?
 6. Részvétel a közösségi életben – hogyan szervezzük meg egy közösség életét?
 7. Egység és szabadság – hogyan építsünk egységes és szabad társadalmat?
 8. A keresztény élet művészete – a kurzus összefoglalása; rávilágít, hogy a tanítások milyen módon segítenek egységben látni társadalmi életünket.

IV. Témák feldolgozásának menete

 1. A tanítás meghallgatása közösen
 2. Otthoni gyakorlatok első sorozatának elvégzése a tanítást követő két hétben
 3. Kiscsoportos megosztás
 4. Otthoni gyakorlatok második sorozatának elvégzése a megosztást követő két hétben, majd újra egy tanítás következik. Tehát egy téma négy héten keresztül kerül feldolgozásra.

Jó gyakorlat ajánló

Oltáriszentség kihelyezéséhez engedéllyel rendelkező személy

Az év utolsó óráját szentségimádásban tölteni, együtt köszönteni az új évet.

pezsgő, gyerekpezsgő, pezsgőspohár

1 lelkipásztor +1-2 világi szervező

Az apák megünneplése (temploba való behívása), apa-gyerek kapcsolat erősítése

ajándékok, színes ceruzák, papír, kirakó (pl. Noé bárkája), fakockák, Apa-szív, cukorkák

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Vezetői tréning papoknak, diakónusoknak (2024. január – június)

Vezetői tréning papoknak, diakónusoknak (2024. január – június)

Ha papként vagy diakónusként érezted már, hogy konfliktusok nehezítik a munkát, a feladatok elmaradnak, vagy nem megfelelően készülnek el, nehezen értik meg egymást bizonyos emberek, nehéz mozgósítani az embereket a plébánián, akkor ez a képzés neked szól.

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak