0%
Állapotjelző bezárása

Elsőáldozók bemutatása a plébánia közösségének (vasárnapi szentmisében)

tabló az elsőáldozók fotóival

pap, hitoktató(k), elsőáldozók és szüleik

Az egyházközség megismerje az elsőáldozókat, imádkozzon értük, az elsőáldozók pedig megtapasztalják a nagy közösséghez tartozást

ELSŐÁLDOZÓ GYEREKEK BEMUTATÁSA
A PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGÉNEK VASÁRNAPI SZENTMISE KERETÉBEN

 

Előkészületek:
 • Meghívni az adott évben leendő elsőáldozókat és szüleiket a szentmisére, amelyen bemutatjuk őket.
 • A gyermekek egy korábbi hittanórán vagy otthon levelet írnak Jézusnak (témája: miért szeretnék elsőáldozó lenni, miért és hogyan várom a találkozást Jézussal), amelyet ezen a szentmisén gyűjtünk össze.
 • Tabló készítése a gyermekekről, fotóval, névvel ellátva, hogy az egyházközség tagjai felismerjék őket és tudják, kikért imádkoznak. (Tabló minta forrása: Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda)

 

 

Az ünnepi szentmise menete:
 1. Szentmise elején a gyerekek tablóját fényképpel és névvel kihelyezzük a szentélybe alkalmas helyre, ahol a hívek is látják (pl. oltár elé, ambó elé).
 1. Az elsőáldozók együtt vonulnak be a ministránsok mögött a hitoktatójuk felvezetésével.
 1. A padokban elöl kiemelt helyen foglalnak együtt helyet a hitoktatójukkal.
 1. Prédikáció után név szerint kiszólítjuk a gyerekeket az oltár elé (felállva a hívekkel szemben).
 1. BEVEZETŐ

Pap: Kedves Gyermekeim!

Első osztályos korotoktól fogva hittanórákon készültök arra a nagy ünnepi alkalomra, amikor a szentmisében ti is magatokhoz vehetitek a mi Urunk, Jézus Krisztus Szent Testét, és az első szentáldozásban találkozhattok Vele. Nemsokára előtte első gyónást is fogtok végezni, mely szükséges lesz, hogy ez a legszentebb pillanat tiszta szívvel történhessen meg az életetekben. Készüljetek ezekre az alkalmakra őszinte és gyermeki alázattal, hogy Istennek megvallhassátok eddigi bűneiteket, és az Úr Jézus a szívetekbe költözhessen. Mindig Őt szeressétek a legjobban életetekben, és örömmel gyertek vele találkozni a szentmisében. Adjatok hálát szüleitekért, hitoktatóitokért, papjaitokért, akik a hitre nevelnek és Jézushoz vezetnek titeket!

 

 1. GYEREKEK MEGÁLDÁSA

Pap: Áldást kérünk most rátok.

Drága Jézus! Kérlek, tekints le elsőáldozásra készülő gyermekeidre, és add az égből számukra számtalan áldásodat és szeretetedet!

Áldjon meg benneteket Isten, adjon örömöt a szívetekbe, és lásson vendégül titeket szent asztalánál!

Világosítsa meg kibontakozó értelmeteket, hogy megértsétek, milyen kincset ad nektek nemsokára a mi Jézusunk!

Segítsen nektek az Úr tanulni és megismerni hitünk igazságait a hittanórákon és a felkészüléseken, és vezesse lépteiteket az Ő útjain, hogy megmaradjatok és kitartsatok a jóban!

 

 1. SZÜLŐK MEGÁLDÁSA

Pap: Áldást kérünk most a szüleitekre is (megkérjük a szülőket, hogy álljanak fel a padokban).

Drága Jézus! Áldd meg az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit, és jutalmazd meg őket szeretetükért, mellyel gyermekeiket felnevelik és a te oltárodhoz vezetik. Adj nekik erőt és kitartást, hogy erős hittel járjanak példaként gyermekeik előtt, és mindig az Isten iránti szeretet felé vezessék őket!

 

 1. HITOKTATÓK MEGÁLDÁSA

Pap: Áldást kérünk most a hitoktatóitokra is (megkérjük a hitoktatókat, hogy álljanak fel).

Drága Jézus! Áldd meg a gyermekek hitoktatóit is, akik hitükkel és tanúságtételükkel folyamatosan vezetik őket az örök élet felé. Áraszd el őket kegyelmeiddel, és jutalmazd meg őket, amiért minden erejükkel tanítják a te gyermekeidet! Lángoló szívet adj nekik mindennapi szolgálatukhoz és életükhöz!

 

 1. A gyerekek Jézusnak szóló levelet írnak pár nappal korábban otthon, amelyet most összeszedünk tőlük egy kosárba, és amit majd elsőáldozáskor az ajándékokkal együtt visszaadunk nekik, hogy emlékezzenek, mit is írtak akkor (hitoktató gyűjti össze).

 

 1. Szentmise végén a hívek egy kosárból kihúzhatják a gyerekek nevét, és kérjük őket, hogy imádkozzanak azért az elsőáldozóért, akit kihúztak. Ha valakinek nem ismerős a név alapján a gyermek, a tablón megnézheti, hogy kit húzott (a kosarat a nevekkel a hitoktató készíti elő).

 

 

Jó gyakorlat ajánló

A nagyböjti szent negyven nap családi megünneplése

Liturgikus eseményhez kapcsolódó

7:00

Néhány önkéntes hívő, akik elrejtik a tojásokat

A húsvétvasárnapi szentmise után a hívek szívesen maradjanak még együtt, beszélgessenek, találkozzanak, a gyerekek pedig átéljék a Jézust kereső asszonyok lelkületét

Csokitojások jó minőségű csokiból

Liturgikus eseményhez kapcsolódó

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak