0%
Állapotjelző bezárása

Szent negyven nap a családban

A nagyböjti szent negyven nap családi megünneplése

A SZENT NEGYVEN NAP A CSALÁDBAN

Az alábbi tervet közösen is élhetjük a családban, hogy több családtag vagy az egész család közösen is ünnepelje a szent
negyven napot. A családban megélt nagyböjthöz néhány szempontot adhatunk

a.) Közös családi ima:
Tervezzük meg, milyen külső formák lehetnek segítségünkre a lakásban, amelyek a szent negyven napra, s annak titkaira emlékeztetnek, illetve a gyermekekkel mondott családi közös imához is keretet szolgáltatnak. Például házi oltár, lila terítő, kereszt,
töviskoszorú, gyertya stb.
Amint az adventi koszorú körül sok család összeül hetente (néhol hetente többször, vagy naponta) imádkozni, hasonlóan próbáljunk a szent negyven nap alatt is leülni pl. gyertya és töviskoszorú körül, hogy közösen imádkozzunk, beszélgessünk a nagyböjt titkairól.

b.) Választhatunk közös elhatározásokat:

  • péntekenként kenyér-víz vacsora (s ennek árát felajánljuk szegények javára);
  • közös családi erénygyűjtő lap pl. rajzolt töviskoszorúval, melynek töviseit a családtagok minden jócselekedet alkalmával
    virággá alakíthatják;
  • heti TV-mentes este, amikor a család közös imát, „liturgiát” tart pl. az alábbi rend szerint;
  • közös keresztút, rózsafüzér a fájdalmas titkokkal;
  • nézzük át ruháinkat, játékainkat, s feleslegünket adjuk oda valakiknek vagy a karitásznak;
  • ki-ki ápolja kapcsolatait közössége tagjaival – kiscsoporttal, hittanosokkal stb. – másik napon a rokonokkal vagy a hittől távolabb állókkal… (lehet váltogatva minden napra más személyért élni)
  • figyeljünk lakásunk szépségére, hogy Isten Országát tükrözze;
  • vegyük észre testvéreinkben a jót, és este beszéljük meg, kiben mit találtunk.

 

A családi összejövetelek liturgiája
1. Nagyböjti ének: Hozsanna: 58, 60, 63,70, 82 stb.
2. Szentírásolvasás: választhatók János első levelének részei, vagy a napi olvasmányok, vagy az elmúlt vagy következő vasárnap
olvasmányai; vagy pl.: Iz 1,16-20; 42,1-7; 49,8-15; 50, 4-9; 58,6-11; Jer 17,5-10; Mt 1,16-18; 5,20-26;18; 21.35; 25,31-46; Lk 18,9-
14;
3. Beszélgetés arról, hogyan éltük a szent negyven nap utóbbi idejét.
4. Befejezés: imádság (saját szavainkkal, vagy Miatyánk, vagy egy ének).

Minél teljesebb odaadással éljük a szent negyven napot, annál teljesebben fogunk egyesülni húsvét titkával: az értünk meghalt, s
halálában is a feltámadást hordozó Jézussal.

Jó gyakorlat ajánló

házigazda, kiscsoport-vezetők, háttércsapat (terem berendezés, technika, étkezés biztosítása), előadó (vagy technikus)

Az evangélium továbbadása nem hívők és keresők felé egy hatékony eszközzel.

résztvevői füzet, előadói könyv, egy kis kreativitás

Több mint két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet.

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak