0%
Állapotjelző bezárása

Általános lelkitükör

 

Lelkitükör

 

A szentgyónás menete

Gyónó: DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
Pap: Mindörökké. Ámen.
Gyónó: AZ ATYA, A FIÚ, ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN!
GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK ÉS NEKED LELKIATYÁM, HOGY LEGUTÓBBI GYÓNÁSOM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL. UTOLJÁRA GYÓNTAM: …
AZÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL: …
Elkövetett bűneim, mulasztásaim felsorolása! (A súlyos bűnöknél azt is el kell mondanom, hogy hányszor követtem el.)
Ha minden bűnömet felsoroltam, akkor azt mondom:
TÖBB BŰNÖMRE NEM EMLÉKSZEM.
Meghallgatom a pap szavait. Elégtételt, jóvátételt kapok, amit minél hamarabb el kell végeznem.
Gyónó (bánatima): ISTENEM, SZERETLEK TÉGED, EZÉRT SZÍVBŐL BÁNOM, HOGY BŰNEIMMEL MEGBÁNTOTTALAK. KÉRLEK, BOCSÁSS MEG NEKEM! ÍGÉREM, HOGY A TE SEGÍTSÉGEDDEL A JÓRA TÖREKSZEM, A BŰNT ÉS A BŰNRE VEZETŐ ALKALMAT ELKERÜLÖM.
Pap (feloldozást ad): Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki Szent Fiának kereszthalála és föltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét!
És én feloldozlak téged bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Gyónó (miközben a pap a kereszt jelével feloldozást ad, keresztet vet): ÁMEN.
Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Gyónó: MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET.
Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!
Gyónó: ISTENNEK LEGYEN HÁLA! DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
Pap: Mindörökké! Ámen.

 

Lelkitükör

Gondold át jól ezeket még gyónás előtt!
1.) Mikor gyóntál utoljára? Milyen sűrűn szoktál gyónni? Hagytál-e ki akarattal előző gyónásaidból súlyos bűnt, vagy áldoztál-e súlyos bűnnel a lelkeden, mindezekkel szentségtörést elkövetve?
2.) Elvégezted-e a gyónásodkor kapott elégtételt? Ha nem, végezd el még most gyónás előtt!
3.) Tudod-e a Miatyánkot, a Hiszekegyet, Üdvözlégyet?
4.) Vettél-e el bárkitől valamit, ami nem a tiéd? Nincs-e a tulajdonodban valami, amit loptál vagy jogtalanul tartasz magadnál? Meggyóntad-e már?
5.) Tartasz-e haragot valakivel? Van-e, akinek meg kell bocsátanod, vagy akitől neked kell bocsánatot kérned? Gyűlölködsz-e? Jézus a Miatyánkban kimondta, csak akkor kaphatunk ilyen bűnre bűnbocsánatot, ha szívünkből mi is megbocsátottunk.
6.) Esküdtél-e hamisan, vagy fölöslegesen, akár kényszerből, akár előnyszerzés céljából, vagy másokat hamis esküre vettél-e rá? Szavad járása-e az esküdözés (pl. „Isten bizony”)?
7.) Van-e házastársad? Ha van, egyházi házasságban éltek-e? Követtél-e el házasságtörést? Éltél-e nemi életet szentségi házasságon kívül (paráznaság)? A rádbízottakról lelkiismeretesen gondoskodtál-e?
8.) Visszaadtad-e, amit kölcsönkértél, pénzt, könyvet, bármi mást? Töltöttél-e le internetről jogosulatlanul filmet, zenét? Megtartottad-e? Adódat becsületesen befizetted-e? Blicceltél-e tömegközlekedési eszközön?
9.) Elhanyagoltad-e a szentmisén való részvételt, megszentelted-e az Úr napját, a vasárnapot és a kötelező egyházi ünnepeket szentmisén való részvétellel és pihenéssel? Hogyan vettél részt a szentmiséken, elkéstél-e, odafigyeltél-e? Bekapcsolódtál-e imába, énekbe?
10.) Hittél-e bármilyen babonaságban, kártyajóslatban, horoszkópban, kabalában? Vettél-e részt mágián, vagy szektás összejöveteleken? Élsz-e New Age-es praktikákkal, okkult dolgokkal (reiki, fényadás, agykontroll, negatív szellemiségű jóga, stb.)? Hiszel-e a lélekvándorlásban (reinkarnáció)?
11.) Tettél-e bármit is a gyermekáldás ellen, vagy ilyenre tanácsot másnak adtál-e (fogamzásgátló szerek, óvszer, abortusz)?
12.) Tettél-e másik ember egészsége, élete ellen? Betartottad-e a közlekedési szabályokat?
13.) Isten helyett helyeztél-e előbbre, tartottál-e fontosabbnak mást az életedben? Beszéltél-e hited ellen? Mások előtt megtagadtad-e a hitet vagy Istent?
14.) Beszéltél-e csúnyán, erkölcstelenül? Káromkodtál-e Istennel, szentekkel, szentségekkel?
15.) Voltál-e engedetlen, tiszteletlen szüleiddel, nagyszüleiddel, testvéreiddel, nevelőiddel, tanáraiddal, netán bántalmaztad-e őket szóval vagy tettel? Meglátogattad-e őket? Ha már nem élnek, imádkoztál-e értük, mondattál-e szentmisét a lelkük üdvéért? Sírjukat rendben tartod-e?
16.) Vétettél-e szemérmetlen gondolattal, cselekedettel önmagad ellen (önkielégítés)? Okoztál-e magadnak vagy másnak pornográf képek, filmek nézésével, olvasással, stb. bűnös vágyakat?
17.) Voltál-e önző, fösvény, csak magadnak való, elmulasztottál-e másokon segíteni?
18.) Megtartottad-e Istennek tett fogadalmaidat? Gyermekeidet vallásosan neveled-e, hittanra járatod-e? Megtartottad-e a hivatali, a baráti titkokat, ígéreteket? Szavahihető ember vagy-e?
19.) Voltál-e irigy, telhetetlen, kapzsi? Voltál-e mértéktelen evésben, ivásban? Függsz-e tv-től, cigarettától, alkoholtól, drogtól, szextől, számítógéptől, telefontól, játékoktól, közösségi médiától, szerencsejátékoktól vagy bármi mástól?
20.) Megtartottad-e a pénteki bűnbánati napokat, böjtöket, szigorú böjti napokat (hamvazószerda és nagyböjt péntekei), szentségi böjtöt (1 órával a szentáldozás előtt)?
21.) Elvégezted-e napi imáidat reggel, este, evések előtt, evések után? Hogyan szoktál imádkozni? Fontosnak tartottad-e a közösségi imát: rózsafüzér, zsolozsma, litánia, keresztútvégzés, szentségimádás? Szoktad-e olvasni a Szentírást?
22.) Becsülettel, lelkiismeretesen végezted-e a munkádat? Hazudtál-e? Pletykáltál-e? Kibeszélted-e más nem közismert hibáját (megszólás)?
Rágalmazással vétettél-e? Fogtál-e rá valakire olyant, amiről eleve tudtad, hogy nem igaz, vagy úgy adtál tovább valakire vonatkozó negatív információt, hogy nem győződtél meg annak igaz voltáról?
23.) Botránkoztattál-e meg valakit, voltál-e oka más bűnének? Csábítottál-e rosszra, bűnre másokat? Voltál-e oka mások bűnének, végeztettél-e munkát vasár- és ünnepnapokon másokkal?
24.) Voltál-e gőgös, volt-e, hogy elmulasztottad a jót megtenni? Vétettél-e vakmerő bizakodással, kétségbeeséssel, isteni igazságok elleni lázadással? Irigyelted-e másoktól Isten kegyelmét, voltál-e bűnben megátalkodott (amikor tudatosan nem akarsz szakítani egy bűnöddel, bűnös szokásoddal)? Hogyan teljesítetted állapotbeli kötelességeidet?
25.) Forgattál-e fejedben gyilkosságot, öngyilkosságot, eutanáziát?
26.) Vigyáztál-e a környezetedre, a természetre (veszélyes hulladék és más szemét biztonságos tárolása)?

Nincs tökéletes lelkitükör! Ha ezeken kívül még bántja a lelkedet más bűn, azt is gyónd meg! Bátran kérj tanácsot, segítséget a gyóntatótól. Tégy egy kis elhatározást, amivel próbálsz jobbá lenni! Az elégtételt jól jegyezd meg, ha nem értetted, kérdezz vissza!

Gyónásod legyen egyéni, ne sablonos. Jelöld meg a bűnök indítóokát is. Pl.:
– Kötelességemet nem teljesítettem – mert helyette elmentem játszani, mert túlságosan kényelmes voltam, lusta voltam.
– Ok nélkül továbbmeséltem mások hibáit – hogy jól informáltnak tűnjek, mert irigy voltam.
– Tisztátalan gondolataim voltak – mert ilyen tartalmú könyveket olvastam, filmet, képeket néztem.
– Hazudtam – a büntetéstől való félelemből, hiúságból, hogy többnek mutassam magam, mint ami vagyok, mentegetőzésből. stb.

A szentgyónás után csendes imában adj hálát Istennek az Ő irgalmáért. Igyekezz az elégtételt mihamarabb elvégezni! (Ennek szándékos elhagyása érvénytelenné teszi a szentgyónást!) Légy rendszeres gyónó! Az igényes lelki élethez hozzátartozik a lehetőleg havonkénti szentgyónás is.

Jó gyakorlat ajánló

Egy lelkipásztor, világi szervező, adoptálók

Veszélyben lévő magzatgyermekek megmentése

Imakártya a honlapon igényelhető vagy a honlapról letölthető

Liturgikus eseményhez kapcsolódó

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak