0%
Állapotjelző bezárása

Lelkitükör ritkán gyónók számára

Lelkitükör ritkán gyónók számára – a Tízparancs alapján

 

Mikor gyóntam utoljára?
Miért maradt el ilyen sokáig?

1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!

– Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom aznap Istent és embertársaimat szolgálni?)
– Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret-vizsgálatot?)

  1. Isten nevét hiába ne vedd!

– Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya szavak kíséretében? Milyen gyakran?)
– Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül? (Mondok-e egy fohászt, ha káromlást hallok?)
– Esküdöztem-e fölöslegesen? Szent dolgokkal tréfálkoztam-e?

  1. Az Úr napját szenteld meg!

– Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Hanyagságból? Hányszor?)
– Szentmisén Isten és az ottlevők iránti szeretettel vettem-e részt?
– Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ünnepeket?
– A bűnbánati napokon szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?)

  1. Atyádat és anyádat tiszteld!

– Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? Próbálok-e örömet szerezni nekik?
– Tisztelem-e az idősebbeket? (Iskolában, utcán, stb?)

  1. Ne ölj!

– Szoktam-e verekedni, durváskodni, gúnyolódni? Másoknak fájdalmat okozni? (Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?)
– Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt?)
– Csábítottam-e mást bűnre?

  1. Ne paráználkodj!

– Paráználkodtam-e? Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant?
– Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet?
– Cselekedtem-e tisztátalan – mással vagy magammal (önkielégítés)? (Hányszor?) 

  1. Ne lopj!

– Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)
– Vigyáztam-e magam és mások holmijára?
– Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért? (Iskolában, utcán, vonaton?)
– Nem „lopom-e” az időt? Becsülettel végzem-e kötelességeimet? (Hittan, tanulás, munka?)

  1. Hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen!

– Hazudtam? Okoztam-e ezzel másnak kárt?
– Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?)
– Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?

9-10. Embertársad házastársát ne kívánd! Se más egyebet, ami az övé, ne kívánd!

– Irigykedtem-e? (Más értékeire, tehetségére, stb.?)
– Szívesen adtam-e rászorulóknak? (Tulajdonomból, időmből?)

Jó gyakorlat ajánló

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak