Ó, Jézusom, te azt mondtad:
„Én vagyok a kapu.
Ha valaki általam megy be, üdvözül”.
Nem akarom beérni azzal,
hogy szavaidat olvasom, elmélkedem róluk,
helyeslem, csodálom, hirdetem;
segíts Uram, hogy alkalmazzam, éljem,
hogy átvigyem életembe!
Add, hogy hitből éljek,
félretegyem az emberi okoskodást,
ami őrültség előtted,
és életemet isteni bölcsességed
szavai szerint irányítsam,
ami őrültség az emberek előtt. Ámen.

Atyám, Rád hagyatkozom,
tedd velem azt, ami Neked tetszik.
Bármit teszel is velem, megköszönöm.
Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent,
csak akaratod teljesedjék bennem
és minden teremtményedben.
Semmi mást nem óhajtok, Istenem!
Kezedbe ajánlom lelkemet,
Neked adom, Istenem, szívem egész szeretetével,
mert szeretlek Téged, és a szeretet sürget,
hogy egészen Neked adjam magam,
hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet,
határtalan bizalommal, mert Te vagy az én Atyám!