0%
Állapotjelző bezárása

Kunszery Gyula: Vasárnaptól péntekig

Húsvéti triptichon

1.
Jeruzsálemben Virágvasárnap
lelkes tömegek Messiást várnak,
drága ruhákat földre terítnek,
soha ily lángja nem volt a hitnek!
Közeleg Jézus szamárnak hátán …
Mámorban úsznak szent színe láttán,
s harsogják szirmot dobálva rája:
„Hozsanna Néked, zsidók királya!”

2.
De mi emberek, sajnos, a jóban,
állhatatlanok vagyunk valóban.
kik Őt vasárnap dísszel fogadták,
pénteken hóhér kezére adták;
kik hozsannáztak egész vasárnap,
s hódoltak Néki, mint egy császárnak,
pénteken durva átkot szór ajkuk:
„Feszítsed Őt meg, a vére rajtunk!”

3.
S mi volt a válasz? – A Világ Üdve
keserves kínban kereszten függve,
bánatos szemmel szemlélte őket,
a csúfolókat, a köpködőket,
bámészkodókat, a félénk jókat,
s az Őt ecettel megitatókat,
zsoldosokat, kik ruháját tépik …
S megszólalt: „Atyám, bocsáss meg nékik!’

Kreatív sarok ajánló

Tégy valami jót a testednek, hogy a léleknek kedve legyen benne lakni.

Avilai Szent Teréz

– Mondd el a Tízparancsolatot tetszőleges sorrendben!
– Harmadik parancs, tizedik parancs, nyolcadik parancs…

Egy férfi odament a lelkészhez és kijelentette: – Atyám, többé nem megyek templomba! – Miért? – Kérdezte a lelkész. A fiatalember így válaszolt: – Ó, hát… mindig látok olyan embereket a templomban, akik folyton sutyorognak, férfiarcokat, akik elkalandoztak és nem...
Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak