0%
Állapotjelző bezárása

A legerősebb

Egyik nap a szikla így szólt:
– Én vagyok a legerősebb!
Meghallotta ezt a vas, és rávágta:
– Én erősebb vagyok nálad! Akarod látni?
Azon nyomban egymásnak estek, s a kő darabokra hullott. Ekkor a vas felkiáltott:
– Én vagyok a legerősebb!
Meghallotta ezt a tűz:
– Márpedig én erősebb vagyok nálad! Be is bizonyítom!
Addig küzdöttek egymással, míg a vas el nem olvadt. A tűz csak úgy szikrázott:
– Hát mégiscsak én vagyok az erősebb!
Meghallotta ezt a víz:
– Én viszont még nálad is erősebb vagyok! Várj csak!
Ok is megküzdöttek, a tűz kialudt. Így szólt a víz:
– Én vagyok a legerősebb!
Meghallotta ezt a nap:
– Megállj, én erősebb vagyok nálad!
Harcoltak, s a nap felszárította a vizet. A nap büszkén ragyogott:
– Én vagyok a legerősebb!
Meghallotta ezt a felhő:
– Azt te csak hiszed! Én le tudlak győzni!
Egymásnak estek, s a felhő eltakarta a napot. Így szólt a felhő:
– Én vagyok hát a legerősebb!
A szél azonban rávágta:
– Tévedsz! Én nálad is erősebb vagyok!
S azzal szertefoszlatta a felhőt. A szél hangosan zúgott:
– Én vagyok a legerősebb!
A hegyek zúgva kiáltották:
– Mi erősebbek vagyunk nálad!
A félelmetes küzdelemben a hegyek körbefogták és foglyul ejtették a szelet. A hegyek dübörögtek:
– Erősek vagyunk, a legerősebbek!
Meghallotta ezt az ember:
– Én azonban erősebb vagyok nálatok, mindjárt meglátjátok!
A furfangos ember addig alakítgatta tudományával a hegyeket, míg a szél is kiutat talált rabságából. A hegyek felett aratott győzelme láttán az ember így szólt:
– Én vagyok a legerősebb teremtmény a világon!
Ekkor elé lépett a halál, s az ember, aki oly erősnek és okosnak gondolta magát, kilehelte lelkét.
A halál diadalittasan táncolt, mikor váratlanul útját állta egy férfi, aki három nap után feltámadt, és legyőzte őt.

„Jézus az a kő, amelyet ti, az építők, elvetettetek, s amely szegletkő lett; és nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell.”
(ApCsel 4,11-12)

Bruno Ferrero: A jéghegy és a dűne (Don Bosco Kiadó)

Kreatív sarok ajánló

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel,
de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök,
és az evéshez csodálatosan megterített asztalt...

A Genezáret holdfényes vizén
Mint néma hattyú, halkan ring a csónak,
Fáradt halászok félhangon dúdolnak.
A Mester arcán boldog égi fény.

Ragyog a hegy ezüstös glóriában,
A ciprus bűvös illatot lehel,
A hold az ég tetőin vesztegel,
Köröskörül tavaszi újulás...

A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, hogyan teremtett Isten mindent, beleértve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a rész, amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából teremtette az Úr. Pár nappal később, egy délelőttön anyukája...

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak