0%
Állapotjelző bezárása

Szerelmes mise

Jelentkezési lap, emléklap, gyertya, virág, mézeskalács szív, agapéhoz szendvics, süti

Pap, önkéntes segítők (szervezéshez, lebonyolításhoz, agapéhoz)

Szent Valentin napjához és a Házasság hetéhez kapcsolódóan megünnepelni a kerek házassági évfordulót ünneplő házaspárokat, a jegyeseket és a szerelmespárokat

A Házasság hetét lezáró vasárnapi misében ünnepeljük azokat, akik hűségben kitartottak egymás mellett. Meghívjuk őket az ún. „szerelmes misére”, ahol köszöntjük őket, és lehetőséget adunk számukra, hogy megújítsák házassági esküjüket. A szentmise után vendégül látjuk őket. Ugyanebben a misében kapnak áldást a jegyesek és az együttjárók.

 

Előkészületek

I. A jubiláns házaspárok meghívásának módjai (egy hónappal az esemény előtt, tehát kb. január közepén):

1. A házassági anyakönyvből kikeresni a kerek házassági évfordulót (1, 5, 10, 15, 20, 25, 30…) ünneplő párok adatait, levélben felkeresni és meghívni őket a „szerelmes misére” (a meghívó levélhez csatoljuk a jelentkezési lapot – lásd a letölthető anyagoknál).

2. Templomi hirdetésben elmondjuk, szórólapot osztunk, melynek hátoldalán a jelentkezési lap található (mintát lásd a letölthető anyagoknál).

Minta templomi hirdetésre: Február 19-én este 6 órakor tartjuk „szerelmes misénket”, amelyre szeretettel hívjuk az együttjáró párokat, a házasságra készülő jegyeseket és mindazokat, akik megőrizték szerelmüket egymás iránt a házasságban is. Ebben a szentmisében köszöntjük azokat a házaspárokat, akik idén kerek (1., 5., 10. … 60.) házassági évfordulójukat ünneplik. Jelentkezni a kihelyezett űrlapokon lehet legkésőbb február 13-ig.

3. Plébánia faliújságján, honlapján, hírlevelében kihirdetjük.

II. Jelentkezési lapok összegyűjtése

III. Névre szóló emléklapok készítése (mintát lásd a letölthető anyagoknál!)

IV. Mézeskalács szívek elkészítése

Készítsünk olyan mézeskalács szíveket, amelyekre ráírjuk a jubiláló házasok évfordulójának számát (1, 5, 10 … stb.). Mindegyikből készítsünk többet, mint ahányan jelentkeztek, arra az esetre, ha valaki előzetes jelentkezés nélkül vesz részt a szentmisén.

Ezeken túl készítsünk szám nélküli mézeskalács szíveket is a nem kerek évfordulót ünneplő házasok, a jegyesek és az együttjáró párok számára.

V. Hívek könyörgése a szentmisén

A rendkívüli alkalomra való tekintettel esetleg felkérhetünk néhány hívőt, hogy írjanak és a szentmisében olvassák is fel a könyörgéseket a következő szándékokra:

 • családokért
 • házasokért
 • jegyesekért és szerelmesekért
 • özvegyekért
 • elváltakért
 • újraházasodottakért, akik nem járulhatnak szentségekhez

VI. Kérjünk fel egy fotóst, hogy örökítse meg a fontos pillanatokat a szentmisén!

 

 

Szerelmes mise

1. Teendők a mise előtt:

 • Nyomtassuk ki a házastársak imáját az előimádkozó pár számára (lásd letölthető anyagok)!
 • Készítsük elő a szeretetvendégséget a plébánián vagy a közösségi teremben! Készüljünk szendvicsekkel, süteményekkel, innivalóval!
 • A szentmise előtt az első sorokat foglaljuk le a jubiláló házaspároknak (az azonos évfordulót ünneplők egy blokkba üljenek)!
 • A jubiláns házasoknak páronként egy ajándék gyertyát tegyünk a padjukra!
 • Készítsük elő az emléklapokat és jubiláns páronként egy szál virágot!
 • Az érkező vendégeket néhány önkéntes fogadja a templom kapujában és kísérje őket a helyükre!
 • Hirdessük ki a mise elején, vagy közvetlenül előtte, hogy hivatalos fotós fog képeket készíteni a szentmisén, ezért kérjük, hogy más fotózással ne zavarja a szertartás menetét!

 

2. Liturgiában:

 • A szentmise szándéka lehet kapcsolataink gyógyulása, de felajánlhatjuk a jelenlévő párokért is.
 • A hívek könyörgésében az erre az alkalomra írt imákat az előre felkért hívek olvassák fel!
 • Az áldozás után olvassuk fel a jubilálók neveit a legfiatalabb házasoktól a legidősebbekig haladva, jelezve, hogy hanyadik házassági évfordulójukat ünneplik ebben az évben. Ők álljanak fel, majd az összes név elhangzása után egy házaspár előimádkozásával soronként együtt ismételve mondják el a házastársak imádságát (nyomtatható formában lásd a letölthető anyagoknál):

Jézusom!
Köszönöm Neked hitvestársamat!
Köszönöm minden munkáját, könnyét, mosolyát!
Köszönöm Neked minden értem hozott áldozatát!
Köszönöm Neked az éveket, amiket együtt tölthettünk!
Köszönöm a gondokat, amiket egymással megosztottunk!
Köszönöm Neked, hogy Ő az enyém!
Köszönöm, hogy nem veszítettem el a szeretetét!

Mert mindezt köszönöm, eskümet megújítom:
Esküszöm, hogy el nem hagyom örökre. Isten engem úgy segéljen!
Add meg, Uram, nekünk, hogy téged szeretve egymást szeressük
és a te szent törvényeid szerint élhessünk! Ámen.

 • Házassági ígéret megújítása

Az ima után a pap felszólítja a jubilánsokat, hogy gyújtsák meg gyertyáikat (önkéntesek, vagy a ministránsok segítsenek), majd a következőket mondja:

Kedves Jubiláló Testvérek!
Ti, akik Isten akarata szerint, jó és balsorsban 1, 5, 10… 60 évig felbonthatatlan szent házasságban éltetek, most a Jóistennek hálát adva, újítsátok meg egymásnak tett szent ígéreteteket!

Az Egyház nevében kérdezem hát tőletek:

– Akartok-e sírig tartó hűségben és egymást segítő szeretetben élni továbbra is Isten segítségével? AKARUNK!
Akartok-e mint a világ világossága, hitetekről és a felbonthatatlan szent házasságról jó példát adni a világnak, Isten segítségével? AKARUNK!
Akarjátok-e, mint a házasságkötéskor és gyermekeitek megkeresztelésekor ígértétek, gyermekeiteket és a rátok bízott unokákat istenfélelemben, és az emberek iránti szeretetben nevelni és segíteni? AKARJUK!

Isten kegyelme segítsen titeket, hogy házasságkötésetekkor esküvel tett ígéreteteket – amint azt most ünnepélyesen megújítottátok – mindvégig megtartsátok, és a hűségeseknek ígért örök élet jutalmát elnyerjétek Istentől, az Atyától, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

 • Jubiláns párok megáldása

Ezután a jubiláns párok a legfiatalabbtól a legidősebbekig a pap elé lépnek, aki megáldja őket:

Istenünk, mindenek Teremtője,
te már kezdetben azért alkottál férfit és asszonyt,
hogy házastársakká legyenek.
Áldd meg és erősítsd meg híveidnek
(N.-nek és N.-nek) életszövetségét,
hogy Krisztus és az Egyház szeretetkapcsolata
mind tökéletesebben megnyilvánuljon életükben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

Néhány segítő az áldás után átadja az emléklapot, a számmal ellátott mézeskalácsot és egy szál virágot, majd a pár visszatér a helyére. Az áldás alatt megfelelő zene szólhat.

 • Hirdetések

A hirdetésekben mondjuk el, hogy a jubiláns párokat szeretetvendégségre várjuk a plébániára, ill. azt, hogy külön áldást kérhetnek a mise után a nem kerek évfordulót ünneplő házaspárok is, valamint a jegyes- és együttjáró párok (amennyiben a körülmények engedik, másokat is hívhatunk az agapéra).

 • Házaspárok, jegyes- és együttjáró párok megáldása a záróáldás után

A pap saját szavaival egyesével megáldja a párokat, akik emlékbe mézeskalács szívet kapnak a pap mellett álló önkéntesektől. Ezalatt is jó, ha zene szól.

Jó gyakorlat ajánló

A Nyitott Templomok Napjának célja, hogy a lelkipásztor és a hívek közösen missziós programokat szervezzenek. A betérők ismerkedjenek a plébánia életével, közösségeivel, kapjanak bátorítást és meghívást egy újabb találkozásra.

Egy fő, aki kiteszi a befőttes üveget és 2-3 asszony, aki kalácsot készít majd belőle advent után, a dec. 25-i gyerekmisét követő agapéra.

A gyerekek adventben sok jót cselekedjenek.

Egy nagy, díszített befőttes üveg (5literes)

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak