0%
Állapotjelző bezárása

Szállást keres a Szent Család

Szent Család ikon, imalapok

egy-két világi hívő, pap

A hívek minél jobban megismerjék egymást és elmélyítsék kapcsolatukat, lelkileg készüljenek karácsony ünnepére.

Előkészület:

November

  • Egy vagy két világi munkatárs felkérése, aki a következő teendőkben segít:
  • Annyi Szent Család ikon beszerzése, amennyi útnak indul.
  • A mellékelt imalapok kinyomtatása (esetleg laminálása) ikononként 8-10 példányban.
  • A mellékelt jelentkezési lap/lapok (amennyiben több csoport indul) kinyomtatása, elhelyezése a faliújságon vagy sekrestyében. Vagy online jelentkezéshez megosztott excel-táblázat létrehozása, melynek elérhetőségét elektronikus hírlevélbe is betehetjük.
  • Amennyiben nem jelentkezett elég résztvevő, a hiányzó napokra befogadók keresése.
  • Felveszi a kapcsolatot a Szent Család ikont befogadó hívekkel, és megadja az átadó és átvevő család elérhetőségeit egymásnak, hogy az időpontról egyeztetni tudjanak egymással.
  • Szükség esetén előző nap felhívja a befogadó hívőt, hogy minden rendben van-e a Szent Család fogadásával.

Krisztus király vasárnapján

  • Krisztus király vasárnapján érdemes meghirdetni a programot, ilyen vagy ehhez hasonló szöveggel: Idén is szeretnénk a „Szállást keres a Szent Család” hagyományt folytatni. A Szent Családot ikon formájában fogadhatja otthonába december 15-től 23-ig egy-egy család vagy egyedülálló egy napra, majd tovább viszi a másik házhoz, ahol rövid közös ima és szerény vendéglátás keretében átadja az ikont a fogadó családnak. Az átadás liturgiájának menetét és a közösen végezhető imát megkapják a szállásadók. A Szent Családnak készíthetünk kis házi oltárt mécsessel, ahol este vagy napközben lehet imádkozni. Aki szeretne ebben részt venni, kérem, hogy iratkozzék fel névvel, címmel, telefonszámmal a sekrestyében vagy XY szervezőnél advent első vasárnapjáig. A Szent Család ikont a december 15-i szentmisén fogjuk megáldani, és innen indul útjára. Segítsék ezek a találkozások egymás jobb megismerését és a kapcsolatok elmélyítését.

 

Lebonyolítás:

Dec. 15.

  • A szentmise végén a Szent Család ikon(ok) megáldása a következő vagy hasonló imával:

Jóságos és irgalmas Isten, plébániánk családjait és testi-lelki javainkat mindenható védelmedbe ajánljuk, áldj meg minket, ahogyan a názáreti Szent Családot megáldottad.

Szeretett Jézusunk! Te rejtett életed példájával és tündöklő erényeiddel megszentelted azt a családot, amelyben éltél. Emlékezzél meg arról, hogy a mi közösségünk is a te családod, hiszen neked szenteli és neked ajánlja fel magát.

Oltalmazz minket, szabadíts meg a veszélytől, siess segítségünkre minden szükségünkben, adj állhatatosságot, hogy téged szeressünk, segíts, hogy hűségesen szolgáljunk neked a földön, és örökké dicsérhessünk a mennyben.

Boldogságos Szűz Mária, aki karácsony éjjelén szerető szívedre ölelted az isteni kisdedet, kérj számunkra kegyelmet, hogy úgy tudjuk szeretni Jézust és egymást, ahogyan te szeretted isteni Fiadat és tiszta jegyesedet. Földi anyánk mellett te légy mennyei édesanyánk és közbenjárónk drága gyermekednél!

Szent József, a Szent Család feje és az isteni kisded hűséges őrzője, légy a mi kis otthonainknak is feje, és vedd atyai pártfogásodba családjainkat. Légy közbenjárónk minden szükségünkben és segíts, hogy amint te hűséges voltál a karácsonyi éjben és a menekülésben, mi is hűségesek maradjunk az Úr Jézushoz a kísértések és szenvedések megpróbáltatásaiban.

 Mennyei Atyánk, te zarándokló Egyházadnak a Szent Családban adtad meg a jövő dicsőség képét. Kérjük áldásodat X, hogy híveid, akik a Szent Családnak ezt a képmását készítették és akik otthonukba befogadva tisztelik, nyerjék el isteni áldásodat, bízva emeljék rá tekintetüket és imáik nyerjenek meghallgatást Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.

 

  • Ezután az ikonhoz mellékelt átadó-átvevő imával adjuk át az első befogadó családnak, ezzel bemutatva, hogy nekik is hogyan kell majd továbbadni az ikont.

Jó gyakorlat ajánló

Egy fő, aki kiteszi a befőttes üveget és 2-3 asszony, aki kalácsot készít majd belőle advent után, a dec. 25-i gyerekmisét követő agapéra.

A gyerekek adventben sok jót cselekedjenek.

Egy nagy, díszített befőttes üveg (5literes)

házigazda, kiscsoport-vezetők, háttércsapat (terem berendezés, technika, étkezés biztosítása), előadó (vagy technikus)

Az evangélium továbbadása nem hívők és keresők felé egy hatékony eszközzel.

résztvevői füzet, előadói könyv, egy kis kreativitás

Ünnepélyes kilenced (9 napi imát) a Mennybemenetel és Pünkösd ünnepe között a keresztények egységéért

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

KAZETTA tábor 2023

KAZETTA tábor 2023

KAZETTA – Katolikus Zenei Tábor
Balatonboglár, 2023. augusztus 13-20.

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak