0%
Állapotjelző bezárása

Evangéliumi színező gyermekeknek (3-10 éves korosztálynak) – „B” év

Nyomtató, olló (vágógép)

Hitoktató vagy plébániai munkatárs

A gyerekek elmélyítsék a vasárnapi evangélium tartalmát

A rajzok A4-es méretben vannak fent, így egyszerűbb a nyomtatás, és utána már csak ketté kell vágni a lapokat.

A gyerekek liturgiába való bekapcsolódását és az evangélium elmélyítését segíti az evangéliumi színező.
Minden vasárnapon és ünnepnapon a misében kiosztunk egy-egy A/5-ös méretű színezőt, melyet a gyerekek hazavisznek, és a következő vasárnapra visszahoznak. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a kiszínezett rajzok hátuljára írják rá a nevüket és korukat.
Erre a legalkalmasabb pillanat a felajánláskor adódik, amikor egy ministráns átveszi a visszahozott, kiszínezett rajzokat, és kiosztja az újakat.
Ez a gyerekek kis felajánlása.
A hirdetésekben mindig elmondjuk, melyik 3-5 rajz volt a legszebb, és ezeket a faliújságra is kitesszük. A gyerekek rajzait név szerint külön-külön gyűjtjük, és évente három alkalommal összefűzve és kiegészítve az esetleg hiányzó vasárnapok rajzaival (ezeket később kiszínezhetik) egy kis borítóval ellátva visszaadjuk. A borítóra ráírhatjuk: XY szentképkészítő mester.
Ha iskolakezdéskor kezdjük a rajzok osztását, akkor az első összefűzött kötetet Miklós püspök is kioszthatja, ha érkezik a gyerekekhez december 6-a környékén. A másodikat húsvét környékén, a harmadikat pedig Te Deum-kor oszthatjuk ki.

„B” év

 

Adventi naptár
Advent 1. vasárnapja – Legyetek tehát éberek…
Advent 2. vasárnapja – Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit
Advent 3. vasárnapja – Tanúságot kellett tennie a világosságról
Advent 4. vasárnapja – Üdvözlégy, kegyelemmel teljes…
Karácsony
Szent Család vasárnapja/ünnepe
Szűz Mária, Isten anyja – január 1.
Vízkereszt ünnepe – január 6.
Urunk megkeresztelkedése – Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Évközi 2. vasárnap – Te Péter vagy, vagyis kőszikla…
Évközi 3. vasárnap – Kövessetek és én emberhalászokká teszlek titeket! Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!
(másik változat)
Évközi 4. vasárnap – Úgy tanított, mint akinek hatalma van.
Évközi 5. vasárnap – Jézus betegeket gyógyít és kiűzi az ördögöt
Évközi 6. vasárnap – Jézus megkönyörült rajta… és megtisztult
Évközi 7. vasárnap – Mindnyájan csodálkoztak és dicsőítették az Istent.
Évközi 8. vasárnap –
Nagyböjt 1. vasárnapja – Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében!
Nagyböjt 2. vasárnapja – Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok! (másik változat)
Nagyböjt 3. vasárnapja – Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká! Bontsátok le a templomot, és én harmadnapra fölépítem!
Nagyböjt 4. vasárnapja – Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.
Nagyböjt 5. vasárnapja – Ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz.
Virágvasárnap – Hozsanna! Áldott, ki az Úr nevében jön.
Húsvétvasárnap – …látta és hitt.
Húsvét 2. vasárnapja – Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek.
Húsvét 3. vasárnapja – Úgy van megírva, hogy Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon feltámadni halottaiból.
Húsvét 4. vasárnapja – Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet és enyéim ismernek engem.
Húsvét 5. vasárnapja – Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves…
Húsvét 6. vasárnapja – Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!
Urunk mennybemenetele – Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!
Pünkösdvasárnap – Vegyétek a Szentlelket! (másik változat)
Szentháromság vasárnapja – Úgy szerette Isten a világot, …
Úrnapja – Én vagyok az égből alászálló élő kenyér…
Évközi 11. vasárnap – Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába.
Évközi 12. vasárnap – Nektek minden szál hajatokat számon tartják. Sokkal többet értek a verebeknél.
Évközi 13. vasárnap – Ha csak egy pohár friss vizet ad valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom,
nem marad el a jutalma
Évközi 14. vasárnap – Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű
Évközi 15. vasárnap – Példabeszéd a magvetőről
Évközi 16. vasárnap – Példabeszéd a búzáról és a konkolyról, a mustármagról, a kovászról
Évközi 17. vasárnap – Példabeszédek a kincsről és a gyöngyről, és a hálóról
Évközi 18. vasárnap – Az első kenyérszaporítás
Évközi 19. vasárnap – …valóban Isten Fia vagy…
Évközi 20. vasárnap – …nagy a te hited…
Évközi 21. vasárnap – Te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem egyházamat
Évközi 22. vasárnap – Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is…
Évközi 23. vasárnap – Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek…
Évközi 24. vasárnap – Bocsássatok meg szívből egymásnak!
Évközi 25. vasárnap – Barátom, nem vagyok veled igazságtalan
Évközi 26. vasárnap – Melyik tette meg az apa akaratát?
Évközi 27. vasárnap – Mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát…
Évközi 28. vasárnap – Barátom, hogyan jöttél be ide menyegzős ruha nélkül?
Évközi 29. vasárnap – Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és az Istennek, ami az Istené!
Évközi 30. vasárnap – Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből…
Évközi 31. vasárnap – Aki felmagasztalja magát, megalázzák. Aki megalázza magát, felmagasztalják.
Évközi 32. vasárnap – Legyetek éberek!
Évközi 33. vasárnap – A kicsiben hű voltál, sokat bízok rád!
Krisztus Király vasárnapja – Vegyétek birtokba a földet, mely nektek készült a világ teremtése óta!

 

November 1. – Mindenszentek

Jó gyakorlat ajánló

imádkozó ember(ek)

A rózsafüzér titkainak életünkkel való szorosabb összefűzése. Motiváció a rózsafüzér imádkozásához

rózsafüzér

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak