0%
Állapotjelző bezárása

Evangéliumi színező gyermekeknek (3-10 éves korosztálynak) – „A” év

Nyomtató, olló (vágógép)

Hitoktató vagy plébániai munkatárs

A gyerekek elmélyítsék a vasárnapi evangélium tartalmát

A rajzok A4-es méretben vannak fent, így egyszerűbb a nyomtatás, és utána már csak ketté kell vágni a lapokat.

A gyerekek liturgiába való bekapcsolódását és az evangélium elmélyítését segíti az evangéliumi színező.
Minden vasárnapon és ünnepnapon a misében kiosztunk egy-egy A/5-ös méretű színezőt, melyet a gyerekek hazavisznek, és a következő vasárnapra visszahoznak. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a kiszínezett rajzok hátuljára írják rá a nevüket és korukat.
Erre a legalkalmasabb pillanat a felajánláskor adódik, amikor egy ministráns átveszi a visszahozott, kiszínezett rajzokat, és kiosztja az újakat.
Ez a gyerekek kis felajánlása.
A hirdetésekben mindig elmondjuk, melyik 3-5 rajz volt a legszebb, és ezeket a faliújságra is kitesszük. A gyerekek rajzait név szerint külön-külön gyűjtjük, és évente három alkalommal összefűzve és kiegészítve az esetleg hiányzó vasárnapok rajzaival (ezeket később kiszínezhetik) egy kis borítóval ellátva visszaadjuk. A borítóra ráírhatjuk: XY szentképkészítő mester.
Ha iskolakezdéskor kezdjük a rajzok osztását, akkor az első összefűzött kötetet Miklós püspök is kioszthatja, ha érkezik a gyerekekhez december 6-a környékén. A másodikat húsvét környékén, a harmadikat pedig Te Deum-kor oszthatjuk ki.

„A” év

 

Adventi naptár
Advent 1. vasárnapja – Mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia.
Advent 2. vasárnapja – Készítsétek az Úr útját / Teremjétek a megtérés méltó gyümölcseit…
Advent 3. vasárnapja – Vakok látnak, sánták járnak…
Advent 4. vasárnapja – „Ne félj! … A Jézus nevet adod neki.”
Karácsony
Karácsony 2. vasárnapja – „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.”
Szent Család vasárnapja/ünnepe
Szűz Mária, Isten anyja – január 1.
Vízkereszt ünnepe – január 6.
Évközi 1. vasárnap – Urunk megkeresztelkedése (Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.)
Évközi 2. vasárnap – Láttam és tanúságot tettem arról, hogy Ő az Isten Fia.
Évközi 3. vasárnap – Jöjjetek utánam, én emberhalászokká teszlek titeket.
Évközi 4. vasárnap – Nyolc boldogság
Évközi 5. vasárnap – Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága.
Évközi 6. vasárnap – Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem.
Évközi 7. vasárnap – Szeressétek ellenségeiteket, hogy fiai legyetek Mennyei Atyátoknak.
Évközi 8. vasárnap – Ne aggódjatok!
Nagyböjt 1. vasárnapja – Jézus megkísértése; „Távozz tőlem, sátán!”
Nagyböjt 2. vasárnapja – Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Nagyböjt 3. vasárnapja – Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, nem szomjazik meg többé.
Nagyböjt 4. vasárnapja – Ítélkezni jöttem erre a világra, hogy akik nem látnak, lássanak.
Nagyböjt 5. vasárnapja – Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét.
Virágvasárnap – Hozsanna! Áldott, ki az Úr nevében jön.
Húsvétvasárnap – …látta és hitt.
Húsvét 2. vasárnapja – Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek.
Húsvét 3. vasárnapja – Jézus és az emmauszi tanítványok
Húsvét 4. vasárnapja – Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.
Húsvét 5. vasárnapja – Ne nyugtalankodjék a szívetek. Atyám házában sok hely van. Ha valamit kértek…
Húsvét 6. vasárnapja – Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
Urunk mennybemenetele – Veletek vagyok minden nap a világ végéig.
Pünkösdvasárnap – Vegyétek a Szentlelket!
Szentháromság vasárnapja – Úgy szerette Isten a világot, …
Úrnapja – Én vagyok az égből alászálló élő kenyér…
Évközi 11. vasárnap – Az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába.
Évközi 12. vasárnap – Nektek minden szál hajatokat számon tartják. Sokkal többet értek a verebeknél.
Évközi 13. vasárnap – Ha csak egy pohár friss vizet ad valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom,
nem marad el a jutalma
Évközi 14. vasárnap – Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű
Évközi 15. vasárnap – Példabeszéd a magvetőről
Évközi 16. vasárnap – Példabeszéd a búzáról és a konkolyról, a mustármagról, a kovászról
Évközi 17. vasárnap – Példabeszédek a kincsről és a gyöngyről, és a hálóról
Évközi 18. vasárnap – Az első kenyérszaporítás
Évközi 19. vasárnap – …valóban Isten Fia vagy…
Évközi 20. vasárnap – …nagy a te hited…
Évközi 21. vasárnap – Te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem egyházamat
Évközi 22. vasárnap – Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is…
Évközi 23. vasárnap – Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek…
Évközi 24. vasárnap – Bocsássatok meg szívből egymásnak!
Évközi 25. vasárnap – Barátom, nem vagyok veled igazságtalan
Évközi 26. vasárnap – Melyik tette meg az apa akaratát?
Évközi 27. vasárnap – Mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát…
Évközi 28. vasárnap – Barátom, hogyan jöttél be ide menyegzős ruha nélkül?
Évközi 29. vasárnap – Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és az Istennek, ami az Istené!
Évközi 30. vasárnap – Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből…
Évközi 31. vasárnap – Aki felmagasztalja magát, megalázzák. Aki megalázza magát, felmagasztalják.
Évközi 32. vasárnap – Legyetek éberek!
Évközi 33. vasárnap – A kicsiben hű voltál, sokat bízok rád!
Krisztus Király vasárnapja – Vegyétek birtokba a földet, mely nektek készült a világ teremtése óta!

 

November 1. – Mindenszentek

Jó gyakorlat ajánló

néhány önkéntes, aki elkészíti a papír szíveket

Segítsük a gyerekeket a karácsonyra való készületben

piros szívek (minta letölthető), fonal

A Nyitott Templomok Napjának célja, hogy a lelkipásztor és a hívek közösen missziós programokat szervezzenek. A betérők ismerkedjenek a plébánia életével, közösségeivel, kapjanak bátorítást és meghívást egy újabb találkozásra.

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak