0%
Állapotjelző bezárása

A szentgyónás menete

A szentgyónás menete

Gyónó: DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
Pap: Mindörökké. Ámen.
Gyónó: AZ ATYA, A FIÚ, ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN!
GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK ÉS NEKED LELKIATYÁM, HOGY LEGUTÓBBI GYÓNÁSOM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL. UTOLJÁRA GYÓNTAM: …
AZÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL: …
Elkövetett bűneim, mulasztásaim felsorolása! (A súlyos bűnöknél azt is el kell mondanom, hogy hányszor követtem el.)
Ha minden bűnömet felsoroltam, akkor azt mondom:
TÖBB BŰNÖMRE NEM EMLÉKSZEM.
Meghallgatom a pap szavait. Elégtételt, jóvátételt kapok, amit minél hamarabb el kell végeznem.
Gyónó (bánatima): ISTENEM, SZERETLEK TÉGED, EZÉRT SZÍVBŐL BÁNOM, HOGY BŰNEIMMEL MEGBÁNTOTTALAK. KÉRLEK, BOCSÁSS MEG NEKEM! ÍGÉREM, HOGY A TE SEGÍTSÉGEDDEL A JÓRA TÖREKSZEM, A BŰNT ÉS A BŰNRE VEZETŐ ALKALMAT ELKERÜLÖM.
Pap (feloldozást ad): Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és föltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét!
És én feloldozlak téged bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Gyónó (miközben a pap a kereszt jelével feloldozást ad, keresztet vet): ÁMEN.
Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Gyónó: MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET.
Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!
Gyónó: ISTENNEK LEGYEN HÁLA! DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
Pap: Mindörökké! Ámen.

Jó gyakorlat ajánló

néhány önkéntes, aki elkészíti a papír szíveket

Segítsük a gyerekeket a karácsonyra való készületben

piros szívek (minta letölthető), fonal

két énekes

A liturgia fényének emelése húsvét nyolcadában

kotta

Liturgikus eseményhez kapcsolódó

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak