0%
Állapotjelző bezárása

A szentgyónás menete

A szentgyónás menete

Gyónó: DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
Pap: Mindörökké. Ámen.
Gyónó: AZ ATYA, A FIÚ, ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN!
GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK ÉS NEKED LELKIATYÁM, HOGY LEGUTÓBBI GYÓNÁSOM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL. UTOLJÁRA GYÓNTAM: …
AZÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL: …
Elkövetett bűneim, mulasztásaim felsorolása! (A súlyos bűnöknél azt is el kell mondanom, hogy hányszor követtem el.)
Ha minden bűnömet felsoroltam, akkor azt mondom:
TÖBB BŰNÖMRE NEM EMLÉKSZEM.
Meghallgatom a pap szavait. Elégtételt, jóvátételt kapok, amit minél hamarabb el kell végeznem.
Gyónó (bánatima): ISTENEM, SZERETLEK TÉGED, EZÉRT SZÍVBŐL BÁNOM, HOGY BŰNEIMMEL MEGBÁNTOTTALAK. KÉRLEK, BOCSÁSS MEG NEKEM! ÍGÉREM, HOGY A TE SEGÍTSÉGEDDEL A JÓRA TÖREKSZEM, A BŰNT ÉS A BŰNRE VEZETŐ ALKALMAT ELKERÜLÖM.
Pap (feloldozást ad): Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és föltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg neked, és adja meg a békét!
És én feloldozlak téged bűneidtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Gyónó (miközben a pap a kereszt jelével feloldozást ad, keresztet vet): ÁMEN.
Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Gyónó: MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET.
Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!
Gyónó: ISTENNEK LEGYEN HÁLA! DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
Pap: Mindörökké! Ámen.

Jó gyakorlat ajánló

egy-két világi hívő, pap

A hívek minél jobban megismerjék egymást és elmélyítsék kapcsolatukat, lelkileg készüljenek karácsony ünnepére.

Szent Család ikon, imalapok

Liturgikus eseményhez kapcsolódó

7:00

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak