0%
Állapotjelző bezárása

A rózsafüzér titkainak gyümölcsei

rózsafüzér

imádkozó ember(ek)

A rózsafüzér titkainak életünkkel való szorosabb összefűzése. Motiváció a rózsafüzér imádkozásához

A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében és mélységében most, az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. (II. János Pál pápa: ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli leveléből)

A rózsafüzér titkaihoz gyümölcsök kapcsolódnak. Az adott titkon szemlélődve gondolhatunk arra, hogy milyen gyümölcsöt terem ez az ima mostani élethelyzetünkben. Vagy imádkozhatjuk azt a tizedet, azt a teljes rózsafüzért, melynek gyümölcseire most leginkább szükségünk van.
Imádkozhatjuk közösségben, vagy egyénileg is, az adott tized előtt, a titok után bemondva annak gyümölcsét.
Például: Az örvendetes rózsafüzér első titka: akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál… A titok gyümölcse: az alázat.
Ha csak egy tizednyi rózsafüzérre van időnk, alkalmunk, kiválaszthatjuk a „gyümölcs” szerint is, hogy az adott szándékra melyiket imádkozzuk.
Például, ha magunk vagy más számára a nagylelkűség kegyelmét szeretnénk kérni, akkor a világosság rózsafüzérének második titkát imádkozzuk: aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét… ennek gyümölcse ugyanis a nagylelkűség.

 

Az örvendetes olvasó

 1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,
  gyümölcse: alázat
 1. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál,
  gyümölcse: testvéri szeretet
 1. akit te, Szent Szűz a világra szültél,
  gyümölcse: szegénység
 1. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál,
  gyümölcse: tisztaság és engedelmesség
 1. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál,
  gyümölcse: Isten utáni vágy és mindenben Isten akaratának keresése

 

A világosság olvasója

 1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
  gyümölcse: istengyermekség
 1. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
  gyümölcse: nagylelkűség
 1. aki meghirdette Isten országát,
  gyümölcse: igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben
 1. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
  gyümölcse: színelátás
 1. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,
  gyümölcse: örök élet

 

A fájdalmas olvasó

 1. aki érettünk vérrel verítékezett,
  gyümölcse: bűnbánat
 1. akit érettünk megostoroztak,
  gyümölcse: érzékeink megtisztulása
 1. akit érettünk tövissel koronáztak,
  gyümölcse: a szív alázata
 1. aki érettünk a keresztet hordozta,
  gyümölcse: a szenvedések türelmes viselése
 1. akit érettünk keresztre feszítettek,
  gyümölcse: a bűntől való irtózat

 

A dicsőséges olvasó

 1. aki a halálból feltámadt,
  gyümölcse: hit
 1. aki a mennybe felment,
  gyümölcse: remény
 1. aki nekünk a Szentlelket elküldte,
  gyümölcse: szeretet
 1. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
  gyümölcse: a boldog halál kegyelme
 1. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott,
  gyümölcse: Mária mélyebb tisztelete

 

Letölthető anyagok

rozsafuzer_gyumolcsok

Jó gyakorlat ajánló

Ünnepélyes kilenced (9 napi imát) a Mennybemenetel és Pünkösd ünnepe között a keresztények egységéért

Hitoktatók, plébános (káplán), plébániai munkatárs(ak) + elsőáldozók és szüleik

Elsőáldozás előkészítése a gyermekek és szüleik számára, hogy az ünnep méltó és gyümölcsöző legyen

Személyesebbé és meghittebbé tenni az év utolsó szentmiséjét.

Liturgikus eseményhez kapcsolódó

Még több

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak