0%
Állapotjelző bezárása

Küldetésünk

A II. vatikáni zsinat a püspöki karok feladatának jelöli meg, hogy hozzanak létre „célszerűen kiválogatott plébániákkal együttműködő lelkipásztori intézeteket” – elsősorban az új társadalmi körülmények miatt – a papság képzésére. Az Országos Lelkipásztori Intézetet (OLI) 1989 tavaszán hozta létre Paskai László bíboros, prímás. Az Intézet célja, hogy támogassa és megújítsa a hazai pasztorációt.

A papság szolgálatában

„Útkereső plébánosok” csoportját fogjuk össze, akik saját pasztorációjukban keresik a jelenkori magyar helyzetnek legmegfelelőbb eszközöket, felhasználva a Szentatya útmutatásait, a világegyház tapasztalatait. Különösen arra törekszenek, hogy a keresztség, a bérmálás és a házasság szentségének kiszolgáltatásánál minél inkább igyekeznek lehetővé tenni, hogy a részesülendők maradandó közösségbe kerüljenek egymással és egyházközségük egészével.

Lelkigyakorlatokat, továbbképző kurzusokat szervezünk. Az „Útkereső plébánosok” csoportjának közreműködésével évente megrendezzük az Országos Lelkipásztori-Teológiai Napokat a közösségi szemléletű lelkipásztorkodás szolgálatában.

Pasztorális háttéranyagok készítésével, kiadásával igyekszünk segíteni a lelkipásztorok munkáját.

A katolikus világiak szolgálatában

Létrehoztuk a Katolikus Társadalomtudományi Akadémiát (KATTA), melynek keretében rendszeres kurzusokat tartunk katolikus világiak számára. Számos nemzetközi kapcsolatot építettünk ki, partnereink kurzusaira résztvevőket közvetítettünk.

A Püspöki Konferencia ezzel megbízott referensének megbízásából szervezzük és animáljuk a lelkiségi mozgalmak magyarországi felelőseinek rendszeres kapcsolattartását. A mozgalmakat bemutató kiadványokat készítünk.

Az ifjúság és a családok szolgálatában

Létrehoztuk a HÁLÓ-t és a Katolikus Ifjúsági Mozgalmat (KIM) az ifjúsági csoportok egymás közti kapcsolatának elősegítésére és a katolikus ifjúság jelentőségének kifejezésére. Számos találkozót szerveztünk az ifjúság lelki gondozására, kulturális és társadalmi tájékozódására. A családreferens püspök munkájának támogatására irodát működtettünk. Jelenleg – mivel ezeknek a szakterületeknek saját szervezete már kiépült – ezt a munkát a háttérből segítjük

A kutatás, a kommunikáció szolgálatában

A magyar pasztorációs valóság folyamatainak jobb megismerésére Vallásszociológiai Központot hoztunk létre, tudományos felméréseket végeztünk, tanulmányokat készítettünk. A Márton Áron Kiadó révén lelkiségi és közösségformáló könyveket, füzeteket, újságokat, folyóiratokat adtunk ki. Ez a két intézmény időközben önállósult, illetve más szervezeti keretben folytatja munkáját.

Lelkület

Szeretnénk, ha stílusunkká válna, hogy ne csak jót tegyünk, de azt jól is tegyük, hogy az Evangéliumot evangéliumian képviseljük. Mert bármennyire is fontos a pasztorációban a szervezés, még fontosabb a lelkület, a Lélek szerepe…

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak