0%
Állapotjelző bezárása

Kapcsolataink

  • Az Országos Lelkipásztori Intézet kapcsolatot tart fenn a szomszéd országok lelkipásztori intézeteinek munkatársaival.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet fontosnak tartja a kapcsolattartást a lelkiségi mozgalmakkal.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet együttműködik az ifjúsági munkában a Magyar Katolikus Püspöki Kar Ifjúsági Bizottságával. Az OLI igazgatója egyben az MKPK Ifjúsági Bizottságának titkára is.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet kapcsolatban van továbbá a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségével (MAKUSZ), a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetséggel (KIFE).
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet közös munkát tervez a Háló közösséggel, főleg közös kiadványok terén.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet az Országos Hitoktatási Bizottsággal (OHB) együttműködve tervezi: felolvasók katekézisét, jegyes és keresztelői felkészítő anyagokat, elsőáldozók szüleinek felkészítéséhez tanmenet javaslatot, hogy indítsunk felnőtt hittant, biblia kört, adalékokat és ötleteket a ministránsokkal való foglalkozáshoz.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet a közeljövőben házas csoportvezetők képzését szeretné elindítani a Magyar Katolikus Családegyesülettel (MAKACS) közösen.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet faladata segíteni az információáramlást az egyházmegyék között. Ahol valami jól sikerült, tudjunk róla! Fontosnak tartja a rendszeres találkozást az egyházmegyei pasztorális referensekkel.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet céljai között szerepel a virtuális plébánia munkájába való bekapcsolódás.

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak