0%
Állapotjelző bezárása

Ima és böjt Magyarország és a világ békéjéért

corpusdomini.katolikus.hu

Már több mint egy éve dúl a testvérgyilkos háború, ami nem csendesedni, hanem erősödni és szélesedni látszik. Fontos azt látnunk, hogy a háború a világban dúló szellemi harc felszíne.

Pál apostol ezt írja az efezusi híveknek: „Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.” (Ef 6,12).

Jézus pedig egy gonosz lélektől megszállott ember esetében mondja azt, hogy „ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és böjt hatására” (Mk 9,29).

Ferenc pápa legutóbb feltette a kérdést: megtettünk-e mindent a háború megállításáért? Újból és újból az imára hív bennünket. Hozzá csatlakozva nemzetünk békéjéért és a világ békéért vállalt közös imára és böjtre hívunk minden jószándékú embert, hiszen ebben a szellemi harcban legfőbb eszközeink az ima és a böjt.

Ehhez a kezdeményezéshez regisztráció nélkül is lehet csatlakozni, de bátorító mindannyiunk számára, hogy ha az alábbiak közül legalább az egyiket vállalod, akkor a corpusdomini.katolikus.hu oldalon jelentkezel anonim módon, így látjuk a térképen a békéért imádkozók és böjtölők egyre növekvő számát.

1. Naponta egyszer vagy többször elimádkozom az Úrral való egység imáját:

„Imádott Jézusom,
lábunk együtt járjon, 
kezünk együtt gyűjtsön, 
szívünk együtt dobbanjon, 
bensőnk együtt érezzen, 
elménk gondolata egy legyen, 
fülünk együtt figyeljen a csöndességre, 
szemünk egymásba nézzen, 
és tekintetünk összeforrjon, 
ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.”

vagy

2. Böjtölök hetente egy vagy két napot (szerda, péntek), ahogy egészségem és körülményeim engedik, lehetőség szerint kenyéren és vízen, de lehet más ételről való lemondás is, pl. húsról vagy édességről.

vagy

3. Imádkozom naponta valamennyi nem hívő megtérésért, hogy ők is megtalálhassák az igazi boldogságot Istenben.

vagy

4. Elimádkozom naponta legalább egy rózsafüzért.

vagy

5. Hetente több alkalommal részt veszek szentmisén, szentségimádáson, alázattal kérve Istentől a béke ajándékát.

Lectio Divina

Prédikációs segédanyagok

Katolikus Karitász

Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Katolikus Pedagógiai Intézet

MKPK Caritas in Veritate Bizottsága

MKPK Családügyi Bizottsága

MKPK Ifjúsági Bizottsága

Lelkigyakorlatos házak