Munkacsoportjaink

  • Egyházmegyei pasztorális helynökök, referensek csoportja
  • Magyarországi Lelkiségi Mozgalmak képviselőinek csoportja
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet tanácsadó csoportja
  • Az Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok szervezőinek csoportja