Képzéseink

 • Az Országos Lelkipásztori Intézet lényeges feladatának tekinti az egyház szociális tanításának szélesebb körben való megismertetését. Szeretne ötleteket adni a helyi egyház szociális cselekvési programjához.
 • Az Országos Lelkipásztori Intézet fontosnak tartja a Tiszta Szívek Mozgalmának ismertetését, népszerűsítését – elsősorban együtt járó pároknak.
 • Az Országos Lelkipásztori Intézet javaslatokkal, anyagokkal szeretné segíteni az egyházközségi női, férfi lelkigyakorlatokat, egyháztanácsok munkahétvégéjét.
 • Az Országos Lelkipásztori Intézet szeretne ötleteket, segédanyagokat, javaslatokat adni a plébániai lelkipásztori terv elkészítéséhez.
 • Az Országos Lelkipásztori Intézet segítséget nyújt plébániai honlapok elkészítéséhez, ismerteti az internet nyújtotta lehetőségeket az új evangelizációban.
 • Az Országos Lelkipásztori Intézet fontosnak tartja az elváltak és azok gyermekei; a szenvedélybetegek, a kisiklott életűek, az abortusz és nemi deviáns viselkedés pasztorációs lehetőségeinek útkeresését és ismertetését.
 • Az Országos Lelkipásztori Intézet támogatja az akolitus képzést.
 • Az Országos Lelkipásztori Intézet céljának tartja a papi identitást erősítő találkozók, képzések megvalósulását, papi közösség vezetőinek találkozóját.
 • Az Országos Lelkipásztori Intézet a lelkivezetés területén szeretne segédanyagokat adni, képzéseket tartani.
 • Az Országos Lelkipásztori Intézet szupervíziós találkozási lehetőséget szeretne biztosítani fiatal papok számára.
 • Az Országos Lelkipásztori Intézet feladatot vállal keresztény közéleti szereplők képzésében, lelkigyakorlatok tartásában.
 • Az Országos Lelkipásztori Intézet fontosnak tartja a plébániai sajtóreferensek képzését.
 • Az Országos Lelkipásztori Intézet keresi a választ arra a kérdésre, hogy mi az Egyház mondanivalója az egész magyar társadalom számára? Hol legyenek a hangsúlyok? A remény üzenete, mely nemcsak a hívőknek való üzenet! A mai magyar gondolkozás mélyrétegeinek megszólítása: normák és értékek visszaadása. Szolidaritás, az élet civilizációja.