Kapcsolataink

  • Az Országos Lelkipásztori Intézet kapcsolatot tart fenn a szomszéd országok lelkipásztori intézeteinek munkatársaival.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet fontosnak tartja a kapcsolattartást a lelkiségi mozgalmakkal.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet együttműködik az ifjúsági munkában a Magyar Katolikus Püspöki Kar Ifjúsági Bizottságával. Az OLI igazgatója egyben az MKPK Ifjúsági Bizottságának titkára is.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet kapcsolatban van továbbá a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségével (MAKUSZ), a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetséggel (KIFE).
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet közös munkát tervez a Háló közösséggel, főleg közös kiadványok terén.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet az Országos Hitoktatási Bizottsággal (OHB) együttműködve tervezi: felolvasók katekézisét, jegyes és keresztelői felkészítő anyagokat, elsőáldozók szüleinek felkészítéséhez tanmenet javaslatot, hogy indítsunk felnőtt hittant, biblia kört, adalékokat és ötleteket a ministránsokkal való foglalkozáshoz.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet a közeljövőben házas csoportvezetők képzését szeretné elindítani a Magyar Katolikus Családegyesülettel (MAKACS) közösen.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet faladata segíteni az információáramlást az egyházmegyék között. Ahol valami jól sikerült, tudjunk róla! Fontosnak tartja a rendszeres találkozást az egyházmegyei pasztorális referensekkel.
  • Az Országos Lelkipásztori Intézet céljai között szerepel a virtuális plébánia munkájába való bekapcsolódás.