Embernek lenni azt jelenti, hogy Istentől jövünk, és Istenhez megyünk.
Benne megvan a mennynek és a földnek minden boldogsága,
és Ő vár minket örök, határtalan boldogságába.

YouCat 1

A végtelen kell hogy legyen a célunk, nem a véges.
A Végtelen a szülőföldünk. Időtlen idők óta várnak minket a mennyországban.

Carlo Acutis

Minél többször járulunk szentáldozáshoz, annál inkább hasonlatossá válunk Jézushoz,
és már itt a földön megízleljük a mennyországot.

Carlo Acutis

A menny itt van mindenütt a földön, ahol az embereket eltölti az Isten,
a felebarátok és az önmaguk iránti szeretet.

Bingeni Hildegard

Az imádság számomra a szív fölemelkedése, szerény pillantás a mennybe,
a hála és a szeretet kiáltása megpróbáltatás és öröm közepette.

Lisieux-i Szent Teréz

Nincs más létra, amelyen fel tudnánk menni a mennybe, csak a kereszt.

Limai Szent Róza

A dúsgazdag, de istenfélő üzletember haldoklik.
Angyal nyugtatja, nem lesz semmi gond, a mennyország vár rá.
Üzletember: – Hadd vigyek magammal innen valamit!
Angyal: – Hidd el, semmi nem kell, megvan ott nálunk minden.
Üzletember erősködik: – Legalább ezt a nyolc aranyrudat hadd vigyem magammal.
Angyal legyint: – Viheted, ha akarod.
Emberünk berakja az aranyat a táskába, meghal.
Megérkezik a mennybe, táska a kezében.
Fogadó angyal kérdezi: – Mi van a táskában, mit hoztál?
Üzletember: – A legdrágábbat.
Fogadó angyal: – Lássuk!
Kinyitja a táskát, kezébe vesz egy aranyrudat és elcsodálkozik: – Utcakő?!