Egyháztörténelmet tanulnak a nebulók. A tankönyv leckéjének első mondata így hangzott: “Az isteni Gondviselés nem engedte, hogy a középkor elején elharapódzott bajok az Egyházat tönkretegyék.”
A következő órán a hitoktató írásban feleltette a gyerekeket. A legtöbb tanuló elvérzett a lecke első mondatán. A két legsikerültebb változat:
“Az Egyház a középkor elején nagyon elharapódzott.”
“Az isteni Gondviselés nagyon megviselte az Egyházat.”