Antióchia Közösség

ANTIÓCHIA KÖZÖSSÉG

Fiatalok szolgálata fiataloknak

Mi az Antióchia?   Az Antióchia a kb. 16-24 éves fiatalok plébániai missziós közössége. A közösséghez a fiatalok társaik meghívására rendszerint az un. Antióchia Hétvégén keresztül csatlakoznak. A hétvégi programnak jelentős folytatása van, amely lehetőséget kínál a fiataloknak arra, hogy meghallgassák egymást, megbeszéljék, és jobban megértsék, mit jelent ma katolikusnak lenni. Az Antióchiát az első ismert keresztény közösségek helyéről nevezték el. „A tanítványokat először Antióchiában nevezték keresztényeknek” (ApCsel 11,26). Az Antióchia programot 1960-ban fejlesztették ki az Egyesült Államok Indiana államában fekvő Notre Dame katolikus egyetemen. Magyarországra az ausztráliai Antióchia közösségek munkájának és szeretetének köszönhetően jutott el. Az első magyarországi Antióchia Hétvégét a Szt. Rókus Antióchia közösség tartotta 1995 februárjában. Ma már több egyházmegyében, számos plébánián működnek Antióchia közösségek.   Az Antióchia céljai   A keresztény közösség megtapasztalása által segíti a fiatalokat abban, hogy növekedjenek Krisztus és az Egyház szeretetében – olyan közösségben, amely mindig befogadja és támogatja őket.   Otthonunk a plébánia   Az Antióchia közösségek mindig egy-egy plébánia ifjúsági közösségeit jelentik, ahol a fiatalok otthon lehetnek, amit sajátjuknak érezhetnek. Ez nagyban erősíti a plébániai identitás-tudatot. (Nehéz megélnünk a katolikus Egyházhoz tartozást, ha nincs tapasztalatunk a helyi egyházi közösséghez való tartozásról.) A plébánia az egyházi struktúra alapegysége – ha valaki büszke a plébániájára és megéli, hogy tartozik valahova, akkor szívesen részt vesz a közös munkában. Az Antióchia erősíti a családok bekapcsolódását az Egyházba – a család együtt imádkozik, és együtt vesz részt a plébánia életében.   Lelkiség   Az Antióchia közösségek munkája a lelki fejlődésre irányul. Hangsúlyt helyez a szentségekre és a személyes kapcsolat oldaláról közelít a hithez, Jézusnak az egységért mondott főpapi imája alapján (Jn 17). Az Egyházat a hívők közösségének látja, amely azért létezik, hogy „higgyen a világ”. A közösségi együttlét eseményei fontos szerepet játszanak az emberi fejlődésben. Világossá vált, hogy ezeket legjobban maguk a fiatalok tudják megszervezni, kötetlen formában, a keresztény közösség létrejöttének természetes következményeként.   Fiatalok szolgálata fiataloknak   Az Antióchia a fiatalok vezetése és közreműködése által él. Ők vezetik a Hétvégéket, ők mondják a bevezetőket, vezetik a beszélgetéseket és az alvócsoportokat, és ami a legfontosabb, szolgálják egymást „egyik ember a másikért” alapon a Hétvégén és utána is. Azáltal, hogy meghallgatják a másikat, megosztják élményeiket, támogatják és kihívás elé állítják társaikat, egymást segítik abban, hogy az Evangélium üzenetének tükrében mindnyájan tisztábban lássák személyes helyzetüket. Az Antióchia hatékony eszköze annak, hogy tettre kész nemzedék növekedjék fel. Kialakítja azt a szemléletet, hogy az Egyház a hívők közössége, akik kapcsolatban vannak az Úrral és egymással. Ebben a közösségben mindenkinek megvan a saját szerepe. A fiatalok fölfedezik, hogy ők a jelen egyháza és nem csak a jövő egyháza. A fiatalok az „anya-plébániáról” gyakran részt vesznek egy-egy új közösség megalakításában. Ez még jobban elősegíti, hogy missziós lelkület és aktív egyházi küldetéstudat alakuljon ki bennük. Az Antióchia komolyan épít a barátság és a vezetőképesség emberi értékeire. A fiatalok sokkal jobban fel tudják mérni, hogy mi befolyásolja társaikat, ezért szükségszerű, hogy szavuk érvényesüljön a stílus kérdésében. Érdemes hangsúlyozni, hogy a fiatalok életöröme és vitalitása fontos ajándék, amelyet Egyházunk nem nélkülözhet ahhoz, hogy betöltse küldetését.   Hogyan terjed?   Az Antióchia plébániáról plébániára terjed. Az érdeklődő plébánia elküld egy kb. 10 fiatalból álló csoportot egy házaspárral és egy pappal vagy szerzetessel egy másik plébániára, ahol ez a csoport részt vesz egy Antióchia Hétvégén. Ezután következik a 3-6 hónapos formálódási idő, amely alatt a kezdő csoport meghív másokat, hogy csatlakozzanak hozzájuk, amíg kb. 20-25-en nem lesznek. Ez a 20-25 fő alkotja a team-et. Amikor kialakult a team, megtartják saját plébániai Antióchia Hétvégéjüket, amelyen szintén részt vehet egy másik plébánia csoportja. E tevékenység mögött az imádság a kulcstényező, amelyre a felkészüléskor szükség van.   Felnőttek szerepe az Antióchiában   A felnőtt támogatás alapvető az Antióchia közösségekben. A felnőttek érettséget, folytonosságot biztosítanak és tanácsaikkal segítik a fiatalokat. Fontos, hogy olyan felnőtt vezetőik legyenek, akik „két lábbal a földön állnak”, és akikben a fiatalok megbíznak. A házaspár szerepe több, mint amit egy szokásos ifjúsági közösség támogatása jelent. Több annál is, hogy felnőtt férfi és női szerep-modellt biztosítsanak. Az Antióchia fő iránya, hogy Krisztus-központú közösséget építsen. A házaspár a legalapvetőbb emberi közösség. A családegyház mintájára megnyitják szívüket és otthonukat a fiatalok számára. A fiatalok közösségében tanúságot tesznek egymás iránti elkötelezettségükről és bensőséges szeretet-kapcsolatukról. Ez a tanúságtétel, és a házasság szentsége olyan dimenziót ad a közösségnek, amely mással nem pótolható. A papok jelenlétükkel és lelki vezetőként vesznek részt a közösség életében. A szerzeteseknek is fontos támogató szerepük van, a közösségben tanúságot tesznek szerzetesi hivatásukról.   Misszió   Az Antióchia közösségekre jellemző a missziós lelkület. A félévente megtartott Antióchia Hétvégékre készülve a fiatalok rendszeresen megélik ezt a küldetésüket, amikor korosztályuk tagjait Krisztus közösségébe hívják. Hitükről vallanak, a közösség életéről beszélnek sokszor olyan fiataloknak, akik még nem találkoztak Jézussal, vagy akik eltávolodtak az egyháztól. Ez a tanúságtétel folyamatos kihívást jelent az Antióchiában, amely bátor kiállást és elkötelezettséget igényel Jézus és Egyháza mellett.   Nemzeti koordinátorok: Bittsánszky János és Sári Tel: 20/8230740 e-mail: antiochiakozosseg@gmail.com honlap: www.antiochia.hu