Ötven ötlet Szent József évéhez

2021-04-15

Ötlettárunkkal a lelkipásztorok munkáját szeretnénk segíteni.

Ez által plébániákat, közösségeket, családokat, egyéneket bátorítunk, hogy a Szent József évet minél inkább a Szentatya szándéka szerint tudjuk megélni, a Lélek segítségével.

A dokumentum PDF formátumban letölthető INNEN.

Ötven ötlet Szent József évéhez

Ferenc pápa 2020 végén, Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelével meghirdette a Szent József-évet, amely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart. Ebben az évben a Katolikus Egyház különös tisztelettel emlékezik meg Szent Józsefről, Mária jegyeséről, Jézus nevelőapjáról, akit a Katolikus Egyház védőszentjeként tisztelünk immár 150 éve.

Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt tisztelegve hirdeti most meg Jézus nevelőapjának emlékévét Ferenc pápa, aki köztudottan nagy tisztelője Szent Józsefnek.

Jelen kiadványunkkal a Szentatya szándékához szeretnénk csatlakozni, ötleteket adva ahhoz, hogy mind egyénileg, mind közössége­inkben egyre mélyebben élhessük meg és adhassuk át Szent József évének ajándékát és lehetőségeit. Az itt csokorba gyűjtött ötletek, tanácsok természetesen nem évülnek el a Szent József-év végeztével – bízunk benne, hogy a későbbiekben is hasznosnak bizonyulnak majd. Nem titkolt szándékunk ugyanis, hogy egy-egy megvalósult kezdeményezés ne csupán kampányszerű megmozdulás legyen, hanem új lendületet adjon, s beépüljön egyéni és közösségi életünkbe.

Az itt következő ötven ötlet között biztosan találunk olyat is, amely számunkra már jól bevált, kipróbált, sőt evidens. Mivel különböző utakon haladunk Isten szeretete felé, ezért jelen kiadványban olyan dolgokat is ajánlunk, amelyek természetesek a hitüket rendszeresen gyakorlóknak, ám egy kereső számára újdonságot, segítséget jelenthetnek.

A Szentlélek vezessen bennünket, hogy a már megkezdett évben minél teljesebben fogadhassuk be Isten számunkra készített ajándékait!

Gáspár István,

az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója

Ötletek a Szent József-év kapcsán:

 1. A közös családi étkezések egyikén felolvashatjuk Reményik Sándor versét Szent Józsefről.
  1. A gyerekek meghallgathatják cím nélkül a verset, és ki kell találniuk, hogy kiről szól.
  1. Kérhetjük a gyerekeket, hogy írjanak imát vagy verset Szent Józsefhez.

Reményik Sándor: József, az ács, az Istennel beszél

Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, – és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek… ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek…
Ez az ács-műhely… ezek a forgácsok…
Mit tehettem érte?… mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog,
Tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet a világ,. s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni
S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,
Míg egyszer elmaradt…
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülő szakállamat,
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja…
Vezetném és Ő vezet engemet.
Csak azt tudom, a Te utadon jár,
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja, – én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.

2. Elolvashatjuk – egyénileg, házastárssal, közösségben – Szent II. János Pál pápa Redemptoris custos kezdetű apostoli buzdítását Szent József személyéről, valamint Jézus Krisztus és az Egyház életében kifejtett tevékenységéről. A 32 pontból álló írást ajánljuk felosztva feldolgozni.

Lásd: https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=89

3. Ferenc pápa hét pontban fejti ki Szent József erényeit. Behelyettesíthetem magamat (mint apát): mennyire, mikor, miben vagyok szeretett, gyengéd, engedelmes, elfogadó, teremtő bátorságú, dolgozó, árnyékként kísérő apa. Egy héten keresztül naponta átelmélkedhetem az egyes pontokat:

szeretett apa

gyengéd apa

engedelmes apa

elfogadó apa

teremtő bátorságú apa

dolgozó apa

árnyékként kísérő apa

4. Ferenc pápának van egy imája Szent Józsefhez. Elhatározhatom, hogy ebben az évben mindennap elmondom.

Üdvöz légy, Megváltó őrzője,

Szűz Mária férje!

Isten rád bízta Fiát;

Mária beléd vetette bizalmát;

Krisztus veled lett emberré.

Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is,

és vezess bennünket az élet útján!

Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot,

és védj meg minden bajtól!

Ámen

5. XIII. Leó pápa imája Szent Józsefhez. Lehet ez családi esti imánk vagy közösségünk imája ebben az évben.

Hozzád folyamodunk szorongattatásunkban, Szent József, s miután jegyesednek, a Szent Szűznek oltalmáért könyörögtünk, pártfogásodat is bizalommal kérjük. Arra a szent szeretetre, mely téged a boldogságos Szűzanyához fűzött, és az atyai gyengédségre, amellyel a gyermek Jézust szívedre ölelted, alázatosan kérünk: tekints kegyesen az örökségre, melyet Jézus Krisztus önvére árán szerzett, és imádságos pártfogásoddal légy segítségünkre szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krisztusnak választott népét, te, a Szent Családnak leggondosabb őre. Távolítsd el tőlünk, kegyes atya, a tévelygésnek és romlottságnak minden nyavalyáját. Támogass bennünket a sötétség hatalmával való küzdelmünkben. S miként egykor a kisded Jézust a legnagyobb veszedelemből kiragadtad: úgy őrizd most Isten szentegyházát az ellenséges cselszövésektől és minden bajtól. Mindannyiunkat végy pártfogásodba, hogy példádat követve és segítségedre támaszkodva szentül éljünk, jámborul haljunk meg, és az örök boldogságot elnyerjük. Ámen.

6. A gyerekekkel beszélgethetünk arról, hogy ki látott már szobrot Szent Józsefről. Megkérdezhetjük a plébánost, hogy van-e templomunkban Szent József-szobor.

7. Készíthetünk Szent József-képet – egy imával a hátulján a hívek számára.

8. A gyerekekkel gyűjtethetünk Szent József-képeket. Irányíthatjuk őket a nagyszülőkhöz, dédszülőkhöz, adhatunk nekik segítséget a keresésben.

9. Megtanulhatjuk és énekelhetjük szentmiséken a következő éneket Szent Józsefről: SzVU 213. Áldunk, Isten jó szolgája…

10. Összegyűjthetjük, kiknek és mi mindennek a patrónusa Szent József (egyetemes Egyház, ateista munkások, utazók, ácsok, asztalosok, otthonalapítók és a jó halál). Mikor kértem Szent József közbenjárását? Miben kérhetem ezentúl?

11.Mit jelent imádkozni a jó halál kegyelméért? Imádkoztam már jó halálért? Beszélhetünk erről a családban: volt-e már hogy imádkoztál érte?

12. Piros felkiáltójelet tehetek a naptárban Szent József ünnepeihez (március 19., május 1., december 27.). Előre kigondolhatom, hogy azon a napon hogyan vonom be Szent Józsefet a saját életembe, a családom, a közösségem életébe.

13. Leírhatom, hogy milyennek ismerem meg Jézust Szent József személyén keresztül. Segít a Biblia…

14. Ismerek Szent József pártfogásába ajánlott templomot? Meglátogathatok havonta egy Szent József-templomot. A világháló segítségemre lehet fellelni ezeket a templomokat.

15. Szerdánként – mely Szent József napja – elmondhatjuk közösségben, templomunkban a Szent József-litániát. Lásd ITT.

16. Átelmélkedhetem Szent József jellemzőit/erényeit a litánia alapján. Ehhez adunk segítő kérdéseket: Mit jelent a kifejezés? Mit jelentenek az egyes szavak? Mennyire áll közel hozzám ez a kifejezés, ez a szó? Milyen érzelmet vált ki belőlem? József ilyen volt. Hogyan vethető össze az én életemmel? Miben kell változnom? Mit kell elhagynom? Mihez kell ragaszkodnom?

 • Dávid nemes sarja
 • Pátriárkák fénye
 • Isten Anyjának jegyese
 • a Szent Szűz tisztaságos őre
 • Isten Fiának nevelő atyja
 • Krisztus gondviselő oltalmazója
 • a szent család feje
 • igazságos
 • tisztaságos
 • nagyokosságú
 • erőslelkű
 • engedelmes
 • hűséges
 • béketűrés példaképe
 • szegénység kedvelője
 • iparosok példaképe
 • a házasélet dísze
 • szüzek őre
 • családok támasza
 • ínségesek vigasztalója
 • betegek reménye
 • haldoklók pártfogója
 • gonosz szellemek réme
 • az Anyaszentegyház védőszentje

17. A Biblia alapján előtűnnek Szent József jellemzői. Átelmélkedhetem őket – férjemmel/feleségemmel, a családomban, a közösségemben. Ehhez adunk segítő kérdéseket: Mit jelent a kifejezés, a szó? Mennyire áll közel hozzám ez a kifejezés, ez a szó? Milyen érzelmet vált ki belőlem? József ilyen volt. Hogyan vethető össze az én életemmel? Rám mennyire jellemző az adott jellemvonás? Miben kell változnom? Mit kell elhagynom? Mihez kell ragaszkodnom?

 • szerető
 • gyöngéd
 • engedelmes
 • befogadó Isten akaratával szemben
 • bátran kreatív
 • munkás
 • aki mindig árnyékban marad, észrevétlen, rejtett jelenlétű
 • engedelmes
 • bátor
 • erős
 • csendes
 • álmok embere
 • őrző
 • felelősségteljes
 • tanú
 • egyenes
 • igent mondott
 • békés
 • türelmes
 • kiválasztott
 • együttérző
 • önzetlen
 • kitartó
 • bölcs
 • ….

18. Tudtam-e? Olvastam-e? Hallottam-e, milyen kötődése van Ferenc pápának Szent Józsefhez?

A 17 éves Jorge Maria Bergoglio Buenos Airesben, a Szent József-templomban érezte meg az elhívást a papságra. 2013. március 19-én pedig – hat nappal azután, hogy Róma püspökévé és az egyetemes Egyház fejévé választották – a péteri szolgálata kezdéseként bemutatott szentmise homíliájában Jézus nevelőapjának őrző szerepéről beszélt. Nem meglepő tehát, hogy december 8-i apostoli levelét neki szentelte, és meghirdette a Szent József-évet (és az ehhez kapcsolódó teljes búcsút). Úgy is mondhatnánk, hogy utolsó láncszemként (ebben a pillanatban utolsóként) kapcsolódik ez a két gesztus a szeretet és a tisztelet azon láncolatához, amely Jorge Maria Bergogliót Szűz Mária jegyeséhez köti.

Ferenc pápa már sokszor elmesélte, hogyan szokta Szent Józsefre bízni az imaszándékokat, közbenjárását kérni szolgálatáért. A Szent Márta-házban, dolgozószobájában két kis Szent József-szobor is van. Az egyik különösen is kedves számára, régtől fogva vele van, amióta San Miguelben a Colegio Máximo de San José rektora volt. Európában szokatlan, a dél-amerikai hívek körében azonban elterjedt módon ábrázolja a szentet: álomba merülve. „Az íróasztalomon van egy kis szobor, mely az alvó Szent Józsefet ábrázolja, és amikor valami gondom vagy nehézségem van, felírom egy cédulára, és a szobra alá teszem, hogy álmodhasson róla.”

19. Kereshetek írásokat, interjúkat, megnyilatkozásokat a Szent József-évről a világhálón. Ha nincs időm arra, hogy csak hallgassam, akkor tehetem mosogatás, ebédfőzés, vasalás vagy akár autóvezetés közben is.

20. Megnézhetünk – házastárssal, a családban, a közösségben – egy filmet, amelyben Szent József is szerepel. Például: Jézus élete, Názáreti József, A születés…

21. Kitehetek a szobámban valahova egy Szent József-képet. Ezzel kifejezem, hogy ebben az időben szeretném őt beengedni az életembe.

22. Készíthetünk Szent Józsefet ábrázoló molinót templomunkra/a bejárathoz/a hirdetőtáblára.

23. Templomunkban központibb helyre kerülhet ebben az évben Szent József szobra. Kérhetjük ehhez plébánosunk támogatását.

24. Az év során egyszer szánjunk időt arra, hogy részt vegyünk egy lelkigyakorlaton valamelyik hazai lelkigyakorlatos házban. Néhány lehetőség:

Szív Lelkiségi Központ (Tahi) – http://www.sziv.communio.hu/

Életrendezés Háza (Püspökszentlászló) – http://eletrendezeshaza.hu/

Manréza Lelkigyakorlatos Ház (Dobogókő) – http://manreza.hu/

Mater Salvatoris Lelkigyakoratos Ház és Konferenciaközpont (Gödöllő) – http://www.matersalvatoris.hu/

Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház (Leányfalu) – http://szentgellerthaz.katolikus.hu/

25. Szervezhetünk egyházközségünkben, közösségünkben férfiaknak szóló találkozókat, beszélgetéseket havi rendszerességgel. A találkozó témáit is írjuk bele.

26. Szervezhetünk apa–fia találkozókat, napokat tartalmas programokkal. Például: kirándulás, filmnézés, játék, főzés, sport, beszélgetés…

27. Kialakíthatunk egy családi szentélyt, imasarkot az otthonunkban, ahol el tudunk helyezni egy ikont, gyertyát vagy a Szentírást a közös imádsághoz – ebben az évben Szent Józsefnek is helyet adhatunk.

28. Tarthatunk felnőtt katekézist a plébánián a Szentatya Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli leveléről; feldolgozhatjuk ezt a dokumentumot a plébániai hittanórákon és más katekézisek során is. Az apostoli levél letölthető innen: https://katolikus.hu/dokumentumtar/4218

29. Hallottam-e más Szent Józsefről? Megkereshetem a világhálón.

30. Hány József van az ismerőseim között? Ebben az évben különösen is imádkozhatom értük. Például havonta váltva.

31. Felkereshetem József nevű ismerőseimet, és elbeszélgethetünk Szent Józsefről.

32. Szervezhetünk Szent József-napot az egyházközségünkben. Ehhez segítségképpen…

33. Családtáborunk is szólhat Szent Józsefről. A táborban színpadra vihetjük és bemutathatjuk Szent József életének egy-egy történetét.

34. Az édesapák megáldását ebben az évben többször is megtehetjük. Ehhez egyeztessünk a plébánosunkkal.

35. Szervezhetünk Szent József-zarándoklatot jó idő esetén, nyáron vagy ősszel. Fontos időben elkezdeni a szervezését.

36. A férfi szerepe, identitása. Kereshetünk, gyűjthetünk jó könyveket e témában, és ajánlhatjuk nagyobb körben.

 • Például:Richard Rohr: A férfi útja I-II.

37. Indíthatunk kisebb vagy nagyobb közösségben Szent József-kilencedet.

38. Teljes búcsú nyerhető a Szent József-évben.

A búcsú elnyerésének lehetőségei Szent József évében.

A teljes búcsú elnyerésére alkalmuk van azoknak a híveknek, akik a szokott feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás és imádság a pápa szándékára), lélekben elszakadva minden bűntől, a Szent József-év folyamán élnek az Apostoli Penitenciária által részletezett lehetőségekkel, vagyis:

 1. Szent József – a valódi hittel teli férfiú – arra hív, hogy fedezzük fel újra az Atyához fűződő gyermeki kapcsolatot. Újítsuk meg hűségünket az imádságban, tudjuk meghallani az Istent, és mély megkülönböztetéssel alakítsuk életünket az ő akarata szerint. Teljes búcsút nyerhet az, aki legalább harminc percen keresztül elmélkedik a Miatyánkról, illetve részt vesz egy olyan – legalább egynapos – lelkigyakorlaton, amely tartalmaz egy elmélkedést Szent Józsefről.
 2. Az evangélium úgy jellemezi Szent Józsefet, mint „igaz embert”; ő oltalmazója „annak a bensőséges titoknak, mely a szív és lélek legmélyén található”, valamint az Isten misztériumának részese, és ezért kiváló pártfogója a belső fórumnak. Arra késztet minket, hogy fedezzük fel újra a csend, a tisztaság és a saját feladataink révén megvalósuló kötelességteljesítés értékét. Az igazságosság erényét József példamutatóan gyakorolta, teljesen ráhagyatkozva az isteni törvényre, az irgalmasság törvényére, „a valódi igazságosságot ugyanis Isten irgalmassága teljesíti be”. Ezért mindazok, akik Szent József példáját követve az irgalmasság testi vagy lelki cselekedeteit gyakorolják, teljes búcsút nyerhetnek.
 3. Szent József hivatásának fő jellemzője, hogy a názáreti Szent Család őre, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, és Jézus nevelőatyja. Azért, hogy minden keresztény család késztetést érezzen a közösség, a szeretet és az imádság ugyanezen belsőséges légkörének kialakítására, amely a Szent Családban létezett, teljes búcsú nyerhető a rózsafüzérnek a családban, illetve a házastárssal való imádkozása révén.
 4. Isten szolgája, XII. Piusz 1955. május 1-jén elrendelte Szent József, a munkás ünnepét – „azzal a szándékkal, hogy mindenki ismerje el a munka értékét, s ez adjon ihletet a szociális élet és a törvények számára, melyek alapja a javak és jogok egyenlő elosztása”. Ezért mindazok elnyerhetik a teljes búcsút, akik saját tevékenységüket naponta Szent József oltalmára bízzák; illetve mindazon hívek, akik a Názáreti Ácsmester közbenjárását kérve fohászkodnak azért, hogy minden munkát kereső ember megfelelően el tudjon helyezkedni, és hogy a munka mindenki számára nagyobb méltóságnak örvendjen.
 5. A Szent Család Egyiptomba menekülése „megmutatja számunkra, hogy Isten ott van, ahol az ember veszélyben forog; ott, ahol az ember szenved; ott, ahol menekül; ott, ahol megtapasztalja az elutasítást és az elhagyatottságot”.

Tejes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik az üldözött Egyházért (ad intra et ad extra) és az üldözés bármely formáját szenvedő keresztények helyzetének enyhüléséért fohászkodva elimádkozzák a Szent József-litániát (a latin rítusban); vagy elvégzik egészében vagy részben Szent József akathisztoszát (bizánci szertartás szerint); illetve elmondanak egy másik Szent József-imádságot, amely valamelyik liturgikus hagyomány sajátja.

Szent Józsefnek az Egyházra vonatkozó egyetemes védelmét újra hangsúlyozva – a fent felsorolt lehetőségeken kívül – az Apostoli Penitenciária teljes búcsút engedélyez azoknak a híveknek, akik bármilyen jóváhagyott imádságot vagy kegyes fohászt végeznek Szent József tiszteletére (például a Hozzád menekülünk szorongattatásainkban, Szent József! kezdetű ima). Különösképpen március 19-én és május 1-jén, valamint a Szent Család ünnepén, (avagy Szent József vasárnapján a bizánci hagyomány szerint), illetve minden hónap 19-én és minden szerdán, mely a latin hagyományban Szent József emlékezetére ajánlott nap.

A jelenlegi egészségügyi vészhelyzetben a teljes búcsú ajándéka különösképpen is érvényes az idősek, a betegek, a haldoklók és mindazok számára, akik jogos okból nem hagyhatják el lakhelyüket. Ennek elnyeréséhez szükséges, hogy lélekben elszakadjanak minden bűntől, szándékukban álljon – amint ez lehetségessé válik – teljesíteni a három megszokott feltételt, és otthonaikban, vagy azon a helyen ahová kötve vannak, imádkozzanak el egy kegyes imádságot Szent József, a betegek vigasztalója és a jó halál védőszentje tiszteletére, bizalommal felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és bajait.

39. Hol említi a Biblia Szent Józsefet?

Szent Józsefről hosszabban csak két evangéliumi történet beszél: Mt 1–2 és Lk 1–2; 3,23), más bibliai részekben csak futólag említik: Jn 6,42; Lk 4,22; Jn 1,45.

 • Kigyűjthetjük a szentírási helyeket különböző közösségekben.
  • Versenyeztethetjük a gyermekeket: Ki talál meg több helyet?
  • Kigyűjtés után írhatunk egy levelet, amelyben bemutatjuk Szent Józsefet.
  • Megbeszélhetjük, hogy mi tetszett Szent József alakjában.
  • Összevethetjük Szent József szerepét a mai férfiszereppel.
  • Beszélhetünk róla: apakép, családkép, társkép.

40. Bibliodráma. Felolvashatjuk közösségben a születés történetét: Lk 2,120. Elképzelhetem magam a barlangistállóban: Hol vagyok? Mit csinálok? Hogy érzem magam? Majd megoszthatjuk egymással, amiket átéltünk.

41. Készíthetünk egyházközségünk részére gyertyákat az egyházközség és családjai számára, melyre Szent József-kép vagy pápai idézet kerülhet.

42. Imádkozhatunk Szent József-kilencedet közösségeinkben. Kérhetjük plébánosunkat, hogy magyarázza el a kilenced lényegét: Hogyan alakult ki? Miért imádkozzuk? Hogyan imádkozzuk? Stb.

Az imádság megtalálható itt: https://metropolita.hu/2011/10/kilenced-szent-jozsefhez/?fbclid=IwAR1gywqEfalO_M9Guy8PNhYg6nkgVSznWXA_zVtzyJgDRREeqDpApvjRtAA

43. Elolvashatjuk és beszélgethetünk közösségeinken, a családunkban XVI. Benedek pápa a Szent József-évről szóló gondolatairól: https://www.magyarkurir.hu/hirek/-hallgatasaval-beszel-xvi-benedeket-kerdeztek-vedoszentjerol-szent-jozsefrol2

Néhány kérdés ízelítőül, amelyre megtaláljuk a pápa válaszát az interjúban:

 • Mely újszövetségi szakasz fejezik ki találóan, hogy milyen ember volt József?
 • Názáret titka – az Újszövetségen kívül egyetlen más írásos forrás sem tesz említést erről a helységről. Mi igazolja, hogy Jézus az, akire az Ószövetség ígérete vonatkozik?
 • Hogyan ünnepelték meg a családban a pápa (Joseph Ratzinger) névnapját?

44. Amennyiben van egyházközségünknek vagy családunknak Szent József-szobra, vagy Szent József-templomba járunk, akkor Ferenc pápa példáját követve mi is elhelyezhetjük cédulára írt imaszándékainkat a szobor alá – ezzel kérve a szent közbenjárását: „aludjon rá egyet”, és szóljon egy jó szót Isten előtt, hogy megtaláljuk az Úr akaratának megfelelő megoldást.

45. A szentmisék után vagy a közösségi alkal­mak során Szent Józseffel kapcsolatos süteményeket is oszthatunk, amelyekbe – a „szerencsesütik” mintájára – kis cédulákon szentírási igéket, idézeteket rejtünk.

46. Hol bukkan fel Szent József a Bibliában? Rajzold le/fesd le! A gyerekek műveiből kiállítást rendezhetünk plébániánkon.

47. A Szent József-érem a legtöbb kegytárgyboltban megtalálható – kitűnő ötlet ajándéknak. Egyúttal ajánlhatok mellé Szent Józsefhez szóló imádságot, vagy beszélgethetünk Szent Józsefről.

48. Kezdeményezhetjük Szent József-csoport alakulását egyházközségünkben, plébániánkon. Kérjük ehhez plébánosunk segítségét.

49. Plébániánk honlapjára, Facebook-oldalára kitehetünk írásokat, képeket, linkeket a Szent József-évről – ezzel is mindinkább terjesztve hírét.

50. A plébános felkérheti az egyházközségben szolgáló lelkipásztori kisegítőket, akolitusokat, diakónust, hogy gondolkozzanak azon, milyen módokon lehetne a Szent József-évet közelebb vinni a hívek szívéhez az egyházközségben.